I höstas blev Apotekstjänst leverantör av förbrukningsartiklar till fem regioner som samarbetar om upphandlingar: Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro. Problem uppstod direkt vilket bland annat ledde till att tre regioner fick ställa in operationer i brist på materiel. 

Apotekstjänst har analyserat det inträffade och riktar nu skarp kritik mot regionerna. I en redogörelse skriver styrelsen att företaget dessutom levererat långt mer än vad som kunnat förväntas under omständigheterna och därmed lyckats avstyra »vad som hade kunnat bli en långt mycket värre situation för vården«.

Apotekstjänst menar att artikelinformationen »till stor del var felaktig«, vilket medförde att produkterna inte fick plats på det lager som hade byggts och alternativa lagerplatser fick skapas. 

– Antal saker i varje förpackning, storleken på förpackningen och annat ska vara korrekt. Visar det sig då att de uppgifterna inte är korrekta, då måste vi göra om vårt system och det fick vi lov att göra mitt under brinnande krig, säger Apotekstjänsts vd Örjan Frid i en intervju med Dagens Samhälle.

Ett stickprov som företaget gjort indikerade att 30–40 procent av artiklarna hade felaktig information. Och eftersom lagret odimensionerats efter uppgifterna kapsejsade logistiken. 

I höstas antog Apotekstjänst att fel i det egna IT-systemet låg bakom problemen. Nu menar företaget att det var ett felaktigt antagande och problemen i stället kom av de brister i artikelinformationen.

Enligt Örjan Frid klarar Apotekstjänst nu de flesta leveranserna i tid genom att använda mer personal och manuell hantering än vad det var tänkt. Och nu diskuterar företaget extra ersättning med regionerna.

– Det är ju svåra frågor i offentlig upphandling. Men just nu bär vi extra kostnader på grund av felaktiga uppgifter, säger Örjan Frid tll Dagens Samhälle.

Företaget hotar dessutom att säga upp avtalet om Varuförsörjningen inte uppger rätt artikelinformation. Om Varuförsörjningen »inte lever upp till sina skyldigheter enligt avtalet kommer Apotekstjänst tvingas häva avtalet och kräva ersättning för den omfattande skada som åsamkats«.

Varuförsörjningen håller dock inte med om att orsaken till höstens problem är felaktig information från deras sida.

– Våra jurister tittar på det påståendet. Enligt dem så har vi inte begått några fel utan Apotekstjänst har haft tillgång till den information som de skulle ha enligt avtal, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i varuförsörjningsnämnden och regionråd i Örebro län, till Dagens Samhälle.

Som Läkartidningen berättade i december finns ett avtal mellan Varuförsörjningen och en ny distributör, Onemed, som skulle kunna överta en del av Apotekstjänst uppdrag. Då avvaktade man dock med byte av distributör. Ett skäl uppgavs vara för att Varuförsörjningen inte bestämt vilka regioner som skulle byta distributör och vilka som skulle vara kvar hos Apotekstjänst. Ett annat skäl var att undvika några större förändringar under storhelgerna. 

 

Läs även:

Varuförförsörjningen avvaktar med nya distributören

Onemed ska ta över leveranser från Apotekstjänst

Leveranskrisen: Saco-förbund kräver Region Uppsala på skadestånd

Leveranskaoset i sjukvården ska granskas

IVO utreder leveranskrisen