– Det är inte oväntat med ett eller enstaka fall med tanke på att vi reser mycket och det ingick i våra bedömningar att det skulle kunna hända. Liknande fall har också identifierats i ett flertal andra länder, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Patienten är en kvinna som har varit i området kring Wuhan, den stad i Kina där viruset först upptäcktes. Hennes symtom efter att hon anlänt i Sverige är hosta, uppger myndigheten på fredagen. När hon landade i Sverige den 24 januari var hon dock symtomfri.

I ett annat pressmeddelande uppger Region Jönköpings län att de har följt de riktlinjer som finns när det gäller misstänkt smitta och kvinnan är för närvarande isolerad på infektionskliniken.

Regionen arbetar nu med att kartlägga eventuella kontakter som kvinnan kan ha haft efter att hon kom till Sverige.

– Det är viktigt att komma ihåg att enstaka fall inte är samma sak som att vi har en smittspridning i Sverige. Den risken bedömer vi för närvarande som mycket låg utifrån erfarenheter från andra länder. Hälso- och sjukvården har rutiner för att ta hand om fall som detta på ett bra och säkert sätt, säger Karin Tegmark Wisell.

Region Jönköpings län ska hålla en presskonferens klockan 17.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste sammanställning att mer än 9 800 fall av det nya coronaviruset diagnostiserats och 213 personer avlidit med infektionen.

Läs mer:

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Misstänkta corona-fall i Finland

Ännu inga coronafall i Sverige

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Nytt coronavirus upptäckt i Kina