Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet Skåne, ser risker med att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Alliansen i Skåne har haft ambitionen att införa vårdval inom ett par nya områden, bland annat barn- och ungdomspsykiatrin. Men vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte på torsdagen sköts det beslutet upp, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande. Orsaken är en facklig begäran om central förhandling i frågan.

Den grundar sig i sin tur på ett regionalt samverkansmöte förra veckan. Där la arbetsgivaren ett förslag som sa att det var både möjligt och lämpligt med ett vårdval inom barnpsykiatrin. Detta trots att en utredning kommit fram till att det förvisso var möjligt, men inte lämpligt.

– Alla blev väldigt förvånade över att förslaget var ändrat från det som referensgruppen och de som gjort utredningen kommit fram till – från att det inte var lämpligt till att det helt plötsligt var lämpligt, säger Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet Skåne. 

Samtliga vårdfack sa då ifrån och ett par begärde central förhandling, vilket nu gör att nämnden skjuter upp sitt beslut. 

– Vi i Läkarförbundet har inte själva begärt en central förhandling, men vi sympatiserar med den, säger Marie Wedin.

Hon säger att BUP fungerar dåligt på flera håll i Skåne med brist på psykiatrer. Att öppna för vårdval riskerar då att lägga fokus på diagnostik, vilket kan göra köerna ännu längre. 

Nu kan det bli en politisk strid om frågan där Sverigedemokraterna får en avgörande roll. Men tidigare i månaden backade också Alliansen i frågan om vårdval inom öron-näsa-hals. Detta efter en utredning som visade att det var möjligt, men inte lämpligt. 

Förslaget om vårdval inom BUP har tidigare fått hård kritik. Bland annat har flera chefsöverläkare skrivit en debattartikel i Sydsvenskan där de menar att patienter med enklare åkommor skulle få träffa läkare på bekostnad av dem med mer komplexa, kroniska eller akuta svårigheter.

 

Läs även:

Skåne skrotar planen på vårdval inom öron-näsa-hals