När läkare fälls för allvarliga brott är domstolarna skyldiga att informera Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Men detta görs inte alltid.

TV4 Nyheterna har granskat alla legitimerade läkare i Sverige och hittat 111 fall där domstolarna enligt lag borde ha skickat domslutet till Ivo, men där tillsynsmyndigheten inte fått någon information. 

I 25 fall rör det sig om läkare som begått vålds- och sexualbrott. 55 läkare är dömda för brott kopplade till missbruk, till exempel rattfylleri och narkotikabrott. 31 läkare är dömda för andra allvarliga brott som exempelvis urkundsförfalskning och bedrägeri.

– Det är av väsentlig karaktär att de här domarna kommer in till Ivo. Att Ivo får kännedom om dem så att vi kan utreda legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, deras lämplighet att eventuellt ha kvar sin legitimation, säger Linda Almqvist, chefsjurist på Inspektionen för vård och omsorg, till TV4 Nyheterna.

Ivo ska nu begära in och gå igenom samtliga ärenden som kommit fram i granskningen. Myndigheten har också påtalat för Domstolsverket att det är avgörande för patientsäkerheten att man får kännedom om brottsdömda läkare så att deras lämplighet i yrket kan utredas.

Enligt Charlotte Driving, chefsjurist på Domstolsverket som samordnar domstolarnas arbete, ska man se över regelverket för att se om det finns brister som kan åtgärdas.

– Det är svårt att göra så mycket mer än det vi gör tror jag. Vi har det under luppen och vi informerar domstolarna när vi får indikationer på att det inte fungerar, säger hon till TV4 Nyheterna.

 

Läs mer:

Domstolar låter bli att anmäla brottsdömda läkare till myndighet