Den kinesiske forskaren Jiankui He, då verksam vid Southern University of Science and Technology Shenzhen, meddelade i november 2018 att ett tvillingpar som behandlats med CRISPR/Cas9 i samband med provrörsbefruktning fötts. Syftet med behandlingen var att göra dem immuna mot hiv.

Försöket blev kritiserat världen över och förklarat olagligt i Kina. Nu döms forskaren till fängelse i tre år för experimentet. Det rapporterar svenska medier och hänvisar till statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Han ska också betala motsvarande fyra miljoner kronor i böter. Även två av hans medhjälpare har dömts, till två års fängelse och villkorlig dom.

De påstådda forskningsresultaten, att ha skapat hiv-immunitet, ska nyligen ha sågats i tidskriften MIT Technology Review.

Läs också:

Krav på globalt stopp för ärftlig genredigering

För tidigt för kliniska försök med ärftliga genförändringar

Nu har CRISPR-tekniken tagit ett steg närmare kliniken