Mats Ulfendahl, ordförande i Svenska sällskapet för medicinsk forskning. Foto: SSMF

Genom Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) kan medicinska forskare söka »Stora medicinska anslaget« – ett fyraårigt etableringsstöd. Anslaget täcker både lön och driftskostnader och ska göra det möjligt för läkare att bygga upp självständig forskning vid sidan av sin kliniska tjänst.

Nu höjer alltså SSMF lönedelen av anslaget – från 400 000 till 800 000 kronor per år för den som forskar på halvtid.

– Vi gör det här för att vara konkurrensdugliga jämfört med den kliniska verksamheten. När vi jämförde med Läkarförbundets lönestatistik för åldersgruppen som brukar söka anslaget såg vi att vårt bidrag var alldeles för lågt, säger Mats Ulfendahl, ordförande i SSMF.

I slutänden handlar det om att få fler kliniskt verksamma läkare att vilja fortsätta forska efter disputation.

– Det är viktigt för oss att forskarna adresserar kliniskt relevanta frågor, och i en miljö så att de kan återföra kunskapen till verksamheten. Det betyder att de som ska ha de här anslagen verkligen måste vara aktiva i kliniken. Vi vill få de allra bästa klinikerna att ägna sig åt forskning också.

Enligt Mats Ulfendahl handlar det dock inte om att det skulle vara något fel på dem som sökt hittills.

– Men vi vill att det här ska vara öppet för fler, säger han.

Vad tror du mer behövs för att få fler kliniskt verksamma läkare att fortsätta forska efter disputation?

– Jag tror att det i väldigt hög grad behövs en stark signal från sjukvårdshuvudmännen om att forskning är viktigt och att man inte har en uppdelning mellan klinisk verksamhet och forskning, utan att det är två saker som faktiskt hänger samman, säger Mats Ulfendahl och fortsätter:

– Forskningen är inte på något vis ifrågasatt. Men resultaten av den efterfrågas inte i samma grad som man efterfrågar vårdtider och vårdplatser och sådana saker. Hälso- och sjukvårdens frågor är ju akuta just nu, medan forskningsfrågorna är mer långsiktiga.

SSMF delar vanligen ut fyra halvtidsanslag inom Stora Anslaget varje år. Det är möjligt att söka anslaget mellan 15 mars och 15 april i år.