Det är Sveriges Radio Ekot som rapporterar att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ser allvarligt på konsekvenserna av de långa väntetiderna till operation vid cancer i levern eller bukspottkörteln på Skånes universitetssjukhus (Sus).

Enligt Ivos granskning var det bara 25 av de 115 patienter som klassats som högt prioriterade på grund av sitt allvarliga sjukdomstillstånd som under första halvåret 2019 fick operation inom den tid som de aktuella standardiserade vårdförloppen anger. Och i flera fall har de långa väntetiderna drabbat patienterna, enligt Ivo.

Malin Peterson, inspektör på myndigheten, beskriver det hela som »oerhört allvarligt«.

– Det innebär alltid en ökad oro för patienterna att man får vänta. Det har också inneburit att man fått extra cellgiftsbehandlingar, och att man inte alltid kunnat erbjuda den optimala operationstekniken, säger hon till Ekot och fortsätter:

– Det har också inneburit att vissa patienter, där man från början var inne på en kurativ behandling, har fått övergå till en palliativ vård.

Nu kräver Ivo att Region Skåne redovisar hur man ska komma tillrätta med de långa väntetiderna. 

I ett pressmeddelande svarar Skånes universitetssjukhus på kritiken.

– Vi är medvetna om problemen och arbetar sedan lång tid på många olika sätt för att åtgärda dem och minimera effekterna för patienterna, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef.

Han konstaterar dock att verksamhetens prognos för den närmaste tiden ser fortsatt allvarlig ut.

– Alla berörda chefer har detta som sin högst prioriterade fråga. Vi gör vårt yttersta för att förbättra situationen för de drabbade patienterna.

Enligt sjukhuset ligger väntetiden till de aktuella operationerna i nuläget på cirka åtta veckor.

Brist på anestesisjuksköterskor uppges vara den huvudsakliga anledningen.

Enligt Per Ola Kimblad har sjukhuset vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen. Sjukhuset har till exempel dragit ned på andra typer av operationer för att frigöra personal för canceroperationer. 

Han konstaterar dock att Sus nästan enbart opererar allvarliga tillstånd i dag, såsom cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar – och att alla patienters behov måste vägas mot varandra.

Skånes universitetssjukhus har även flyttat andra canceroperationer till andra operationsavdelningar inom sjukhuset, samt utökat samarbetet med andra sjukhus i regionen. 

För att få bukt med situationen används också tillfälligt andra arbetssätt, som att bemanna vissa operationssalar med anestesiläkare i stället för anestesisjuksköterskor. Dessutom utförs fler operationer på kvällar och helger.

Bakgrunden till Ivo:s tillsyn är upprepade lex Maria-anmälningar där sjukhuset konstaterat att lång väntan på utredning och behandling inom andra cancerområden drabbat patienter.