Akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö.

För att minska risken för hot och våld har Centrallasarettet i Växjö nyligen infört nya rutiner. Dörrar ska låsas kvällstid och bara en anhörig ska få följa med patienten. Sedan tidigare finns även ordningsvakt närvarande på kvällar och nätter.

Nu har Region Kronoberg också skrivit till regeringen angående hotbilden mot personalen. I brevet skriver man att den nya brottsrubriceringen blåljussabotage också bör omfatta dem som jobbar på en akutmottagning. 

Blåljussabotage blev ett brott vid årsskiftet och innebär att det är straffbart att angripa polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård så deras verksamhet allvarligt försvåras eller hindras. Straffet är fängelse i upp till fyra år. För grovt blåljussabotage är straffet lägst två år och högst 18 år eller livstid.

»Region Kronoberg anser att personal på akutmottagningen har samma behov av skydd i sitt arbete med att akut rädda liv, som de yrkeskategorier som omfattas av nuvarande lagstiftning«, står det i brevet.

Regionen vill även att regelverket för kamerabevakning ses över så att tillståndsprövningen snabbas upp. Dessutom vill man ha ett klargörande kring vad som gäller vid användning av kroppskameror i vården. För ett år sedan planerade Region Skåne att utrusta personal på akuten med kroppskameror, men en intern utredning visade då att kameror på vårdpersonal saknar lagstöd.

Läs mer:

Akuten i Växjö låser dörrar och begränsar antalet anhöriga

Regionråd vill inkludera läkare i lag som skyddar ambulans

Många läkare utsatta för hot och våld

Läkare vill slippa visa namnbrickan på akuten

Fler väktare och larm när vården höjer säkerheten