Det var i slutet av sommaren som hovrätten dömde läkaren och dennas sambo till fängelse för grovt narkotikabrott. Läkaren fick ett och ett halvt år och sambon två år och tre månader. 

Enligt åklagaren skulle paret ha hanterat ungefär 30 kilo cannabis i hemmet, där merparten utgjordes av plantor. Hovrätten menade dock att bevisningen bara fastställer att paret har haft 9,8 kilo i torkad form.

Nu yrkar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) på att läkarens legitimation återkallas och i andra hand på en treårig prövotid. I en anmälan till Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSAN) skriver myndigheten att läkaren gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som påverkar förtroendet.

Läkarens arbetsgivare har dock inte haft några klagomål och har uppgett att läkaren varit omtyckt av både personal och patienter. Vid genomgång av journaldokumentation fanns inte heller något att klaga på.