Att hitta system för att fånga upp läkarstudenter med olämpliga beteenden är något som alla läkarutbildningar brottas med.

För ett år sedan införde läkarutbildningen i Lund ett system som kallas basalt professionellt förhållningssätt. Det är tänkt som en nödbroms för uppenbart olämpliga studenter. 

Om en students beteende anses bryta mot ett professionellt förhållningssätt blir det först en varning. Om beteendet trots det fortsätter underkänns studenten och en individuell studieplan upprättas. Uppfylls inte den kommer studenten inte vidare i läkarutbildningen.

Nu har den första läkarstudenten underkänts i professionellt förhållningssätt. Detta efter att trots upprepade varningar inte ha följt hygienreglerna i Region Skåne.

– Syftet med studieplanen är att studenten ska förstå och korrigera sitt beteende. När studenten visat det får studenten fortsätta. För vår del är det viktigt att stödja studenten i detta, säger Christer Larsson, ordförande för programnämnden för läkarutbildningen.

Vad tycker läkarstudenterna om att ni infört det här systemet?

– Jag har hört att många tycker det är vettigt att vi försöker hantera detta. Men sedan är studenterna förstås angelägna om att det måste vara rättssäkert och att inga bedömningar blir godtyckliga.

Hur fungerar systemet?

– Oftast är det en handledare eller någon på en avdelning som observerar ett beteende som är patientosäkert, dokumenterar det och rapporterar vidare till examinatorn, som gör en bedömning, säger Christer Larsson.

Om beteendet anses bryta mot ett professionellt förhållningssätt varnas studenten. Om beteendet trots det fortsätter underkänns studenten och en individuell studieplan upprättas. Uppfylls inte den kommer studenten inte vidare i läkarutbildningen.

Ytterligare två läkarstudenter som anses ha betett sig olämpliga har enligt Sveriges Radio rapporterats till kursledningen. Detta efter att ha uteblivit från undervisning och tider med patienter. För dem har dock inget beslut om underkännande fattats. 

SLF Student har länge efterlyst en bättre kontroll av läkarstudenters lämplighet. Som Läkartidningen tidigare har skrivit anser de att lärosätena kan göra mer för att stoppa olämpliga läkarstudenter.

SLF Student är även oroliga för hur det ska bli när den nya läkarutbildningen införs nästa år. I den nya sexåriga utbildningen läggs större ansvar på universiteten eftersom legitimationen ges direkt efter examen. I det nuvarande systemet har regionerna möjlighet att neka olämpliga studenter särskilt förordnande när det är dags för AT.

Läs också: 

SLF Student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter