AFA Försäkring, som ägs gemensamt av några av arbetsmarknaders parter, satsar totalt 37 miljoner kronor i ett forskningsprogram om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön i regioner och kommuner. I det ryms nio olika projekt om allt från nätmobbning i skolan till robotiserad vård.

Ett av projekten handlar om arbetsmiljön i digital primärvård, både bland privata nätläkarbolag och regionens egna motsvarigheter. Det får 3,4 miljoner kronor och är i sin tur uppdelat i några olika studier.

– I en intervjustudie vill vi veta hur man ser på den här nya tjänsten; sådant som arbetstillfredsställelse och upplevd autonomi. Många upplever att man får lite mer kontroll över sin arbetssituation när man arbetar digitalt, säger Per Nilsen som är professor på Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet, och som leder projektet.

Cirka 30 intervjuer är redan gjorda med läkare som arbetar eller har arbetat digitalt.

– Vårt intryck så här långt är att de som provat att arbeta med digitala patientmöten är ganska positiva. De som är mest negativa är förmodligen de som inte har prövat det här, men det är något vi ska undersöka så jag vill inte säga för mycket. 

Till hösten drar en annan studie igång som är betydligt större i sin omfattning, där en enkät går ut till 3 000 primärvårdsläkare och lika många sjuksköterskor. Deltagarna kommer att vara slumpmässigt utvalda och innefatta både de som arbetat digitalt och de som inte gjort det. Där vill man bland annat undersöka förändringströtthet, attityder till nätläkartjänster och hur vanligt arbete med digital vård är.

– Sedan får vi se om det finns åldersfaktorer, könsskillnader och skillnader kopplade till hur länge man har jobbat. Kan vi bara få en god svarsfrekvens finns många spännande analyser som kan göras, säger Per Nilsen.

Projekten vid Linköpings universitet beräknas vara klara 2022–2023. Det pågår också flera andra projekt runt om i landet som tittar på andra aspekter av digital vård, till exempel de samhällsekonomiska. Därför tycker Per Nilsen att man har stor hjälp av det nybildade nätverket för forskare inom e-hälsa, vilket Läkartidningen tidigare skrivit om.

– Det är väldigt bra så att vi inte gör samma studier utan kompletterar varandra. Det är viktigt eftersom det är ganska ny forskning, ett nytt fenomen för oss alla.

Han poängterar också att den ständiga utvecklingen inom digital vård är en utmaning för forskarna.

– Forskningen när det kommer nya tjänster är angelägen, men det är en utmaning att forska på ett rörligt mål, säger han.

Mer om vilka projekt som ingår i AFA Försäkrings program finns på bolagets webbplats.

 

Läs även:

Nätverk ska lyfta forskningen om digital vård

Ny studie visar vem den digitala patienten är

Nätläkare: »Kollegor har en konstig föreställning om vad vi gör«