Foto: Mostphotos

I slutet på förra året gav den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA grönt ljus för nässprayen Spravato (esketamin) vid behandling av vuxna med måttlig till svår depression. Det handlar om patienter som inte blivit hjälpta av behandling med minst två olika antidepressiva läkemedel, och nässprayen ska då ges i kombination med behandling med SSRI eller SNRI.

Men nu uppmanar alltså NT-rådet (Sveriges Kommuner och regioners råd för nya terapier) vården att avvakta med att använda Spravato. Först vill man göra en sammanvägd värdering av den nya behandlingen utifrån den etiska plattformen för prioritering. För att kunna göra det har NT-rådet begärt en hälsoekonomisk bedömning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

I väntan på denna vill rådet att regionerna avvaktar för att »undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet«.

Nässprayen, som redan godkänts för behandling i USA, har fått mycket uppmärksamhet eftersom det är första gången på många år som ett läkemedel med en helt ny verkningsmekanism än dagens antidepressiva läkemedel godkänns för behandling vid depression. 

Medan dagens antidepressiva läkemedel bygger på den så kallade monoaminhypotesen – där depression förklaras med en brist på signalsubstanser som serotonin och noradrenalin – verkar esketamin i stället på glutamatreceptorerna i hjärnan.

Lär mer:

Tummen upp för omtalad nässpray vid depression