– Att sjukvården runt om i världen är observant är viktigt både för att upptäcka eventuella nya fall, minska risken för smittspridning och öka kunskapen om viruset, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Det nya viruset – som hör till coronafamiljen – har upptäckts bland människor som besökt en fiskmarknad i Wuhan i Kina. Oftast orsakar coronavirus bara milda infektioner. Till samma familj hör dock även sars och mers, som kan ge allvarligare symtom.

Hittills har omkring 40 sjukdomsfall med luftvägssymtom, feber och hosta samt ett dödsfall – där patienten hade en underliggande sjukdom – rapporterats i Kina, enligt Folkhälsomyndigheten.

Två sjukdomsfall har även rapporterats från Japan respektive Thailand, båda hos personer med koppling till Wuhan.

Folkhälsomyndigheten bedömer dock risken för att smittan sprids till Sverige som mycket låg. Enligt Anders Tegnell är det ännu oklart om det nya viruset kan spridas från människa till människa.

– Det vet vi inte ännu. Men för att det ska bli stora utbrott krävs att viruset är bra på att sprida sig från människa till människa. Så verkar det inte vara i det här fallet, säger han.

I de fall personer som besökt Wuhan kontaktar sjukvården med luftvägssymtom, feber och hosta har Folkhälsomyndigheten möjlighet att utföra diagnostiska analyser för att upptäcka det aktuella coronaviruset.