Både patienter och personal på ortopeden har drabbats av vinterkräksjukan de senaste dagarna. Men eftersom det framför allt är personal som insjuknat har man tvingats ställa in flera operationer tills vidare. Avdelningen har också infört ett intagningsstopp. 

– Vi kan inte vårda hur många som helst utan personalen måste själva vara friska och stå på benen för att kunna vårda patienterna på ett patientsäkert sätt, säger enhetschef Camilla Munter till tidningen Allehanda.

Intagningsstoppet gäller än så länge till på fredag. Vissa operationer kan fortfarande göras om de sker under dagtid och inte kräver att patienterna måste läggas in på vårdavdelningen efteråt.