Den 1 januari i år höjdes den övre åldergränsen för pension i lagen om anställningsskydd från 67 till 68 år. 2023 höjs gränsen ytterligare, då till 69 år. Men nu har Region Östergötland beslutat att ta bort den övre gränsen. Orsaken är att man vill behålla fler äldre medarbetare i vården. 

– Vi vill värna de medarbetare som vill vara kvar och jobba. Allt fler är allt piggare längre upp i åldrarna, här finns en oerhörd kompetens, säger regionens hr-direktör Zilla Jonsson till P4 Östergötland.

Beslutet innebär att anställningar inte kommer avslutas per automatik när en medarbetare fyller 68 år. I stället är det fritt fram att själv, i dialog med chefen, bestämma hur länge man vill jobba kvar.

– Vi kanske tar ut händelserna lite i förväg, men i och med att vi vet att pensionsåldern kommer att höjas 2023 så ser vi ingen anledning att sätta ett datum till på vägen, säger Zilla Jonsson.

I december 2019 hade Region Östergötland 174 anställda som var 66 år och äldre. Bland dem fanns 40 läkare, 31 sjuksköterskor och 25 undersköterskor. Och enligt Fredrik Nyström, professor och överläkare i internmedicin, bidrar de äldre till att vården kan gå runt.

– Jag har så mycket kollegor från 40-talet som jobbar fullt ut och ser mycket mer patienter än vad 30-åringarna gör. Det är mycket som hålls på axlarna av det så kallade köttberget, säger han till radion.