Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinskas läkarförening. Foto: Håkan Leif

För att få kontroll på ekonomin införde Karolinska universitetssjukhuset den 1 maj förra året ett anställningsstopp med ett centralt dispensförfarande för anställningar.

Två veckor senare varslade sjukhuset 550 tjänster inom administration. I november förra året varslades ytterligare 600 tjänster, då på den kliniska sidan. Det senare varslet rör 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster.

Enligt siffror från sjukhusets HR-avdelning beviljade sjukhusledningen – trots anställningsstopp och varselbeskeden – 1 690 dispenser för tillsvidareanställningar på sjukhuset mellan den 1 maj och den sista december.

Eftersom varje dispens gäller i fyra månader finns det en del dubbletter bland dispenserna, men totalt har 632 personer anställts vid sjukhuset under perioden.

Det totala antalet anställda på sjukhuset har dock inte ökat – tvärtom, uppger sjukhusets HR-direktör Patricia Enocson. I dagsläget handlar det om omkring 15 200 medarbetare.

Enligt Patricia Enocson är det inte är helt enkelt att jämföra antalet dispenser med varslen, bland annat eftersom sjukhusets uppdrag har förändrats. Det påverkas också behovet av kompetens, menar hon.

– Det betyder att viss kompetens inte behövs i lika stor utsträckning, medan det i andra fall krävs fler av en annan kompetens, eller till och med helt ny kompetens, säger Patricia Enocson.

För läkare har 265 dispenser beviljats. Runt av dessa 30 gäller konverteringar av läkartjänster, vanligast till biträdande överläkare eller överläkare.

Omkring 60 procent av ansökningarna för läkaranställningar har kommit från Tema cancer, Funktion akut och Karolinska universitetslaboratoriet.

– Funktion Akut har haft en period med ganska hög personalomsättning, och det har varit svårt att hitta just akutläkare. Universitetslaboratoriet har varit i en expansiv fas, och Tema cancer är ett av våra absolut största teman. Så det är inte så konstigt att de står för merparten av ansökningarna.

Vad gäller undersköterskor, som berörs hårdast av varslen, har 139 dispenser beviljats sedan maj förra året.

– Vi har varit extremt restriktiva med att godkänna tillsvidareanställningar för undersköterskor. I de fall vi gjort det så har det varit på ett område där det krävs en viss kompetens. Ett av områdena har bland annat varit sterilteknik, där ingår undersköterskor, och där har vi varit underbemannade.

Anställningsstoppet på sjukhuset ligger alltjämt fast, men sedan årsskiftet har det centrala dispensförfarandet tagits bort.

– Nu är varje tema- och funktionschef ansvarig för sina dispenshanteringar, och de måste utgå från sina budgetramar, säger Patricia Enocson.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinskas läkarförening, är kritisk och menar att sjukhuset i dagsläget inte beviljar så många dispenser som verksamheterna skulle behöva. Det gäller bland annat konverteringar och anställningar av specialistläkare.

– Det finns flera läkare som uppnått specialistkompetens som inte får en specialistläkartjänst, utan som går kvar i en typ av mellanstadium.

Hon anser att sjukhuset på det sättet inte agerar som en god arbetsgivare.

Yvonne Dellmark är också orolig över hur få dispenser som beviljas för tidsbegränsade anställningar, inte minst eftersom bemanningen inför sommaren snart behöver vara på plats.

– Vi har en ganska hög omsättning på visstidsanställda. Där har sjukhuset stramat åt betydligt, samtidigt som visstidsanställda står för en ganska stor del av bemanningen i första linjen. Beviljas dispenser endast för fasta anställningar så vet vi att man får en ansträngd arbetsmiljö på många håll.

Yvonne Dellmark menar dock att det stora problemet inte är anställningsstoppet i sig.

– Problemet är att man har bestämt att man ska lägga schemat efter budget, inte efter verksamhetens behov. Om en verksamhet är underfinansierad så kan den inte anställa de som behövs. Då blir det inte tillräcklig vårdproduktion samtidigt som det blir ansträngt för personalen som är kvar, så man riskerar kompetensflykt. Det blir ett moment 22.

I Stockholm har också Södersjukhuset och Danderyds sjukhus varslat om uppsägningar. Även de har infört anställningsstopp. Det gäller också sjukhusen i Södertälje och Norrtälje.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat har flera andra regioner i landet också fattat beslut om att dra ner på antalet anställda under nästa år, även om inga varsel lagts. I vissa fall har anställningsstopp införts.

Ett exempel är Akademiska sjukhuset som nyligen beslutade om anställningsstopp för läkare, handläggare och administrativ personal.

I Region Norrbotten infördes anställningsstopp i all verksamhet i september förra året.

Läs också:

Karolinska varslar 250 läkare

Stort underskott – anställningsstopp på tre sjukhus

Karolinska inför anställningsstopp

Anställningsstopp på Akademiska sjukhuset

Norrbotten inför anställningsstopp