Under 2013 hade landets sjukhus i genomsnitt 2,6 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. Förra året hade siffran stigit till 5 per 100 vårdplatser. Det visar statistik från Sveriges Kommuner och regioner som Dagens Samhälle sammanställt.

De regionala skillnaderna är stora. Region Skåne ligger högst med 7,8 överbeläggningar per 100 vårdplatser förra året. Centralsjukhuset i Kristianstad är ett av sjukhusen där vårdplatserna ofta inte räcker till.

– Vi har inte kunnat ha så många vårdplatser öppna som vi velat på grund av svårigheter att rekrytera. Det handlar framför allt om allmänsjuksköterskor, säger sjukhuschefen Johan Cosmo till Dagens Samhälle.

Bäst är läget i Region Kalmar län där sjukhusen bara hade 0,5 överbeläggningar per 100 vårdplatser. Enligt Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, har dagliga avstämningar varit en viktig framgångsfaktor. Sjukhusen har samverkansmöten där representanter från alla avdelningar träffas för att se hur de kan hjälpa varandra.

Dessutom träffas sjukvårdens chefer och kommunernas socialchefer i en grupp som försöker se till att patienter kommer hem och inte blir kvar på sjukhus i onödan.

– Jag tror inte att nyckeln till att vi har lite överbeläggningar är att vi lyckats bättre än andra med att locka personal, utan att vi har arbetat hårt för att skapa en fungerande organisation på sjukhusen och skapat ett bra samarbete med kommunerna, säger Johan Rosenqvist till Dagens Samhälle.

Läs mer:

Fler överbeläggningar på sjukhusen i somras

Ökad platsbrist i stora regioner