Patientsäkerhetsexperten Hans Rutberg är glad över att Sverige nu fått sin första nationella handlingsplan på patientsäkerhetsområdet. Foto: Lovisa Engblom

Som Läkartidningen berättat har Socialstyrelsen nu släppt slutversionen av den första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 

Tanken är att regioner och kommuner ska ta avstamp i den när de tar fram egna handlingsplaner.

Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet och ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård, är mycket positiv efter att tagit del av den nationella handlingsplanen.

– Jag blev riktigt glad när jag läste den. Handlingsplanen ger ett ramverk och en struktur åt det patientsäkerhetsarbete som bedrivs i regioner och till viss del i kommuner. Den strukturen har inte funnits förut.

Han anser att slutversionen är en avsevärd förbättring gentemot remissversionen som kom i juni förra året.

– Vi i Svenska läkaresällskapet var en av remissinstanserna och jag ser att man faktiskt har tagit till sig inte bara våra utan även andra remissinstansers synpunkter, säger Hans Rutberg och fortsätter:

– Alla våra synpunkter är förstås inte beaktade, men absolut merparten och framför allt de viktiga.

Han tycker bland annat att Socialstyrelsen nu på ett bra sätt tydliggjort den roll och det ansvar som till exempel olika myndigheter, regioner och professionen har.

– Det är också positivt att man nu mer tydligt lyft upp professionen och vikten av att professionen får bra förutsättningar för att göra ett bra arbete. Att man trycker på ledningens betydelse för att det ska hända något är helt i överensstämmelse med vad till exempel OECD och WHO säger. Det kommer inte att ske något om inte ledningen engagerar sig.

Enligt Hans Rutberg har den nationella handlingsplanen alla förutsättningar att inte bli en hyllvärmare. Men han konstaterar samtidigt att det är mottagaren som avgör om den ska bli det eller inte.

– Om man ser det i idrottstermer så är det här en stafettpinne som Socialstyrelsen nu lämnar över till ansvariga i regioner och kommuner. Jag hoppas verkligen att den förs vidare. 

Han hyllar det faktum att Socialstyrelsen haft en bred ansats och att såväl regionerna som många andra aktörer deltagit i utvecklingen av den nationella handlingsplanen.

– Det borde naturligtvis underlätta implementeringen, säger Hans Rutberg.

Läs även Medicinsk kommentar:

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras