Anmälan gäller främst situationen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där 259 operationer senarelades under perioden 11-21 oktober på grund av att den nya leverantören Apotekstjänst inte kunde leverera sjukvårdsmateriel för diagnos, vård och behandling. Sjukhuset hade inget buffertlager för att överbrygga sådana driftsstörningar, en brist som sjukhuset också tar upp i sin anmälan.

»Bristen på nödvändig sjukvårdsmateriel utgjorde en betydande risk för vårdskada, då tidskritiska operativa ingrepp riskerade att försenas och även nödvändig diagnostik och därmed efterföljande behandling, för potentiellt livshotande tillstånd, riskerade att påverkas«, skriver regionen i sin anmälan. Någon händelse som medfört undvikbar vårdskada kopplad till materielbristen har inte registrerats i sjukhusets avvikelsehanteringsystem, enligt anmälan. 

Sjukhuset gick upp i stabsläge under tiden 9-23 oktober, vilket gav en rimlig kontroll över tillgången på materiel, men läget är fortsatt instabilt, skriver regionen i sin lex Maria-anmälan. 

Läs mer:

Leveranskrisen: Saco-förbund kräver Region Uppsala på skadestånd

Onemed ska ta över leveranser från Apotekstjänst

IVO utreder leveranskrisen

Leveranskaoset i sjukvården ska granskas

Leveranskrisen: Läkarförening i Uppsala kräver skadestånd