Behcet Barsom (KD), Varuförsörjningsnämndens ordförande. Foto: Pavel Koubek

Turerna kring Apotekstjänst och problemen med leveranser av förbrukningsartiklar som drabbat fem regioner fortsätter.

I slutet av förra året presenterade Apotekstjänst en egen analys av det inträffade. I analysen riktade företaget skarp kritik mot regionerna.

Bland annat menar Apotekstjänst att artikelinformationen till stor del var felaktig, vilket medförde stora problem. Företaget hotade också med att säga upp avtalet om Varuförsörjningen inte uppger rätt artikelinformation. Dessutom ville företaget ha betalt för merkostnader.

Enligt Dagens Medicin har Apotekstjänst i en skrivelse framfört krav på att regionerna skulle bekosta en ny projektplan för 20 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bygga upp en ny databas.

Nu har Varuförsörjningsnämnden, en gemensam nämnd för de fem regionerna, skickat ett svar till Apotekstjänst. Behcet Barsom (KD), Varuförsörjningsnämndens ordförande, uppger för Dagens Samhälle att man välkomnar den projektplan som Apotekstjänst tagit fram för att komma i fas, men att tidsramen på tio månader är för lång.

– Sedan tycker Apotekstjänst att vi borde bekosta det här projektet och det säger vi blankt nej till. Det är dryga 20 miljoner kronor det handlar om, säger Behcet Barsom till Dagens Samhälle.

På tidningens fråga om Varuförsörjningen krävt Apotekstjänst på vite svarar Behcet Barsom:

– Vi har ju ett avtal med dem där de ska leverera en vara i rätt plats till rätt tid, men det har de ju inte gjort. Då står det i avtalet att för varje produkt som inte kommer i tid till rätt plats ska vite utgå. Apotekstjänst hävdar att det beror på felaktigt underlag, så därom tvistar vi.

Läs mer:

Region Uppsala lex Maria-anmäler brist på sjukvårdsmateriel

Apotekstjänst kritisk till regionernas hantering – hotar häva avtal

Leveranskrisen: Saco-förbund kräver Region Uppsala på skadestånd

Onemed ska ta över leveranser från Apotekstjänst

IVO utreder leveranskrisen

Leveranskaoset i sjukvården ska granskas

Leveranskrisen: Läkarförening i Uppsala kräver skadestånd