Foto: Mostphotos

Det senaste året har det kommit flera larm om brist på olika läkemedel. Och nu visar alltså statistik från Läkemedelsverket att antalet restnoterade läkemedel har ökat med en tredjedel sedan 2018.

– Det är en stor ökning och ett allvarligt problem. Men ökningen var ändå något mindre än vi tidigare hade befarat och vårt intryck är att ökningstakten har sjunkit något, säger Johan Andersson, chef vid Läkemedelsverkets enhet för läkemedel i användning, till Läkemedelsvärlden.

Samtidigt flaggar man för att det verkliga antalet restnoteringar sannolikt är större än statistiken visar. Sedan 2018 är läkemedelsföretagen skyldiga att anmäla till Läkemedelsverket när de ser att ett läkemedel kommer att ta slut. Men fortfarande är det inte alla som gör det.

– Vi är rätt säkra på att det finns ett mörkertal beroende på underrapportering från vissa företag, säger Johan Andersson.

Läs mer:

Digital tjänst ska visa läkare när läkemedel är slut

Läkemedelsverket ska varna när läkemedel tar slut