Foto: Mostphotos

Restnoteringar och brist på läkemedel är ett ökande problem. Och i en rapport från den Vinnovafinansierade samverkansplattformen Platinea (Plattform för innovation av existerande antibiotika) beskrivs bristen på antibiotika som så bekymmersam att det nu krävs akuta åtgärder.

Rapportförfattarna vill att man snarast inför ett nationellt säkerhetslager för antibiotika till slutenvården.

– Om vi inte inför ett säkerhetslager av antibiotika kommer vi att ha återkommande brister med risk för patientsäkerheten, säger Håkan Hanberger, överläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och en av dem som står bakom rapporten, till tidningen Läkemedelsvärlden.

Enligt Håkan Hanberger handlar det både om bristerna i sig och om den tid som vårdpersonal måste lägga på att hantera dem i stället för på att ta hand om patienter. 

Genom att ge grossisterna som levererar läkemedel till slutenvården ansvar för att tillhandahålla ett sådant lager och koordinera det hela tillsammans med vården och läkemedelsföretagen skulle man få bättre överblick över tillgången på antibiotika. 

Något som i sin tur skulle minska incitamenten att hamstra antibiotika på olika sjukhus, enligt rapporten.

För att få ett nationellt lager på plats krävs dock först en nationell översyn av befintliga lagernivåer av antibiotika hos alla leverantörer, apotek och i sjukvården. Därefter måste man prioritera de produkter som är särskilt kritiska vid en bristsituation för att kunna bygga upp ett lager.

Man måste dessutom utreda om den här typen av lager ska hållas på nationell, regional eller lokal nivå – eller på alla nivåer samtidigt – enligt rapporten.

Hur mycket det hela skulle kosta är än så länge oklart, men enligt Läkemedelsvärlden finns det planer på att göra en nyttokostnadsanalys i höst.

Inom ramen för Platinea arbetar akademi, industri, myndigheter och sjukvård tillsammans för att bland annat identifiera riskfaktorer och åtgärder mot brist på befintliga antibiotika.