När Region Skåne summerar ekonomin för 2019 lyckas man visa svarta siffror efter tidigare års underskott. Enligt budget skulle regionen göra ett överskott på en miljard kronor. Det klarade man med 56 miljoner kronors marginal, visar ett preliminärt resultat.

Ett så stort krav på överskott kan kanske uppfattas som konstigt med tanke på den senaste tidens rapporter om stora besparingar i vården. Som Läkartidningen berättade i slutet av förra året ska till exempel universitetssjukhuset spara hundratals miljoner kronor under 2020.

Men det är nödvändigt, säger regionens ekonomidirektör Lars-Åke Rudin.

– Ett resultat på denna nivå krävs för att återställa tidigare års underskott och därmed uppnå kravet på en ekonomi i balans. Det finns fortsatt stora planerade investeringar fram till 2026, varför det är viktigt att hålla kostnadsutvecklingen på en låg nivå, säger han i ett pressmeddelande.

Medan exempelvis kollektivtrafiken klarar budget, ligger hälso- och sjukvården långt därifrån. Budgetunderskottet blev i fjol -877 miljoner kronor. 

Av dessa stod hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarar för det samlade behovet av tand- och sjukvård i Skåne, för 439 miljoner kronor. En stor del berodde på ökade kostnader för inköpt vård. 

Bland de andra nämnderna återfinns primärvården och sjukhusstyrelserna. Störst underskott står Skånes universitetssjukhus för med -160 miljoner kronor.

Den styrande Alliansen i Skåne har lagt hårda sparkrav på hälso- och sjukvården. Universitetssjukhuset ska exempelvis spara 590 miljoner kronor under 2020, varav 60 procent på personal. 

Kraven får kritik från oppositionellt håll. Miljöpartiets Märta Ivarsson menar att de är helt orimliga.

– Underskottet på 877 miljoner kronor talar sitt tydliga språk. Trots det genomför Alliansen ytterligare besparingar i år. Det är helt verklighetsfrånvänt när vi nu ser att sjukvården inte klarar de sparkrav som redan ligger. I stället krävs mer resurser, säger hon i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Revisorer: Skånes politiker gör för lite för ekonomin

Skåne vill ha ett års karens för hyrpersonal

Notan för inhyrda läkare minskar