Gilbert Tribo (L), regionråd i Region Skåne. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Alliansen i Region Skåne gick till val på att införa fler vårdval för att på så sätt förbättra tillgängligheten i vården. Öron-näsa-hals (ÖNH) och psykiatri skulle bli nya områden.  

Men planen på vårdval för öron-näsa-hals har mött stark kritik. I höstas presenterade Skånes universitetssjukhus en egen konsekvensanalys där man varnade för att patienter med lättare åkommor riskerar att tränga undan de som har kroniska eller akuta problem. Man varnade också för att ÖNH-kompetens på akutmottagningar i Skåne skulle bli lidande. 

Nu har regionen gjort en egen utredning. Slutsatsen är att det möjligt – men inte lämpligt – att införa vårdval inom ÖNH. Särskilt framhålls att möjligheterna att utbilda specialistläkare blir sämre och att även forskning riskerar att drabbas.  

Därför har politikerna nu beslutat att backa. I stället för att införa ett vårdval ska regionen göra det lättare och mer attraktivt för vårdcentralerna att ansöka om öron-näsa-hals som ett tilläggsuppdrag. 

–  Vi har lyssnat på våra kompetenta medarbetare som pekat på att det kan påverka bland annat jourverksamheterna, och väljer att stärka patienternas ställning på andra sätt, säger regionrådet Gilbert Tribo (L) till Sydsvenskan.

När det gäller psykiatrin har den styrande alliansen dock beslutat att gå vidare med ett förslag om vårdval för öppen barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Enligt förslaget ska regionen skapa en egen bedömningsfunktion som ska ta ställning till remisser och de patienter som söker vård. 

– Av erfarenhet vet vi att vårdval generellt sett har bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Därför hoppas vi på att vi får gehör för detta förslag för att kunna inrätta ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård och på så sätt få en förbättrad tillgänglighet till psykiatrin. Skåningarnas psykiska hälsa är en prioritet för oss, säger Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.