Tora Borén är ST-läkare och skyddsombud på akuten på Södersjukhuset. Foto: Mostphotos/Sylf

Det tuffa läget för sjukvården i Stockholm har fått mycket uppmärksamhet under de senaste veckorna. Men enligt Tora Borén, ST-läkare i akutsjukvård och skyddsombud på Södersjukhusets akutmottagning, var det pressade läget på Södersjukhuset under trettonhelgen inte unikt.

– Så ser det ut såväl helg som vardag, att det saknas vårdplatser. Jag vet inte riktigt om det var någon exceptionell helg egentligen. Så har det sett ut länge, säger Tora Borén.

Hon uppger att verksamhetsområde akut fortfarande arbetar enligt ett nedbantat sommarschema, och att det är stora svårigheter att bemanna arbetspassen, inte minst vad gäller omvårdnadspersonal. 

Hon berättar också att sjukhuset inte kommer förlänga avtalen med tio läkare som vikarierar innan ST, och att det osäkert hur många av dessa som får fortsätta på en ST-tjänst.

Samtidigt har man på kort tid också tappat två ST-läkare. Den ena sa upp sig på stående fot under trettonhelgen. Enligt den information Tora Borén fått ta del av kommer enbart en av dessa ST-läkare att ersättas.

– Där förlorar vi en kollega, och ovanpå allt detta ligger ett varsel som för oss ter sig mer och mer idiotiskt. Vi arbetar halvt ihjäl oss. Det finns ingenstans det skulle behövas mindre personal.

Tora Borén berättar att hon tillsammans med fackliga ombud nu överväger lämna in en så kallad 6:6a-framställan till arbetsgivaren med begäran om åtgärder.

– Vi planerar också att tillsammans med arbetsgivaren se till att vi skriver fler avvikelserapporter. Som det ser ut nu så orkar man inte det när man jobbat sitt pass, även om det egentligen skett ganska många avvikelser, exempelvis patienter som väntar på vårdplats och som legat mer än en timme på akutmottagningen. Det är ett sätt att påverka, att det syns.

Södersjukhusets vd Mikael Runsiö uppger för Läkartidningen att läget, både vad gäller det akuta flödet och vårdplatserna, nu har normaliserats.

Vad gäller varslen, som omfattar totalt 100 tjänster, framhåller Mikael Runsiö att varslet är lagt på hela sjukhuset, och inte bara gäller akuten.

– Vi tittar över all den vård vi bedriver och så får vi se var vi kan göra det här så att det inte påverkar vården av våra patienter på ett negativt sätt.

Mikael Runsiö säger att man på sjukhuset »gör vad man kan« för att hålla vårdplatser öppna. Det handlar bland annat om att skapa särskilda dagvårdsplatser för att avlasta akuten.

– Det är ett sätt, att hitta nya vårdformer som inte är slutenvård. Vi har också försökt förtydliga våra rutiner kring hur vi ska få upp patienter på avdelningarna så att det ska ske smidigare, men i mångt och mycket hänger det på hur väl vi kan få samarbetet med framför allt geriatriken och den kommunala omsorgen att fungera.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) kommenterade situationen i början av förra veckan. I en intervju med Aftonbladet uppgav hon att vårdsituationen var under god kontroll och att patientsäkerheten var hög.

I fredags kallade hon dock till sig gruppledarna för samtliga partier i Region Stockholm med anledning av det pressade läget. Vid mötet deltog också chefläkaren i Region Stockholm.

– Det är mycket bekymmersamt att det blev som det blev, och jag tar oerhört allvarligt på berättelser från både anställda och patienter. Vi måste klara av även den här typen av händelser, sa Irene Svenonius till nyhetsbyrån TT efter mötet.

Oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) deltog också på mötet.

– Tjänstemännen beskrev att man inte kunnat garantera patientsäkerheten på våra sjukhus. Samtidigt är det prat utan handling från det moderatledda styret. Det var ett Bagdad Bob-möte, sa hon till TT.

Läs också:

Läkartidningens podd: Sjukvårdsuppropet: »patienter far illa och avlider«

Missnöje mot varslen i Stockholm engagerar över 13 000 inom vården

Karolinska varslar 250 läkare

Nya varsel på sjukhus i Stockholm

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals

Läkarens larm om platsbrist delades tiotusentals gånger