Under nyårsnatten upptäcktes en stor läcka på huvudvattenledningen i Varberg. Boende i kommunen har redan uppmanats att hushålla med dricksvattnet. Men nu har också Region Halland och Hallands sjukhus gått upp i stabsläge på regional nivå. 

Bland annat ska sjukhuset i Varberg försöka hålla igen på användandet av vatten till dess att läckan är åtgärdad.

– Vi har inte så stora möjligheter att spara på vatten utan får hushålla så gott det går. Man får fundera på hur vi duschar patienterna och om det verkligen är nödvändigt eller om de kan vänta, säger Jonas Hultgren, tjänsteman i beredskap på Region Halland, till Hallands Nyheter.

Flera kommunala verksamheter, bland annat alla förskolor och fritids, hålls stängda under torsdagen.

Enligt det kommunala vattenbolaget Vivab är prognosen att vattnet ska fungera normalt igen på fredagen.