Enligt Dagens Nyheter har hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm, Björn Eriksson, skickat ett brev till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

I brevet ber han tillsynsmyndigheten att genomföra en granskning av de privata vårdgivare som har avtal med regionen för att säkerställa att de följer hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi har fått signaler, både via media och från våra tjänstemän om att privata vårdgivare kan ha prioriterat patienter som har privat försäkring framför remitterade patienter utan medicinsk motivering. Det kan vi inte verifiera. Men det är hälso- och sjukvårdslagen som gäller och det är jätteviktigt när det gäller medicinska prioriteringar och särskilt det gäller områden där det är en kösituation och svårt att få tillgång till vård, säger Björn Eriksson till Dagens Nyheter.

Anledningen till att han vill att Ivo ska granska vårdgivarna är att regionen inte har möjlighet att göra det.

– Det är bara tillsynsmyndigheten Ivo som kan titta på det här. De kan granska medicinska journaler, och titta på hur den medicinska bedömningen har varit, säger Björn Eriksson.

Dagens Nyheter har tidigare gjort en kartläggning av privata vårdgivare som har avtal med både regioner och försäkringsbolag, och tidningen kunde visa att flera av vårdgivarna uppger att försäkringspatienter får vård snabbare.

I några fall uppgav vårdgivarna att försäkringspatienter får snabbare vård samtidigt som vårdgivaren inte uppfyller vårdgarantin för patienter som kommer via den offentliga vården.

Tidigare i januari i år skrev socialminister Lena Hallengren (S) en debattartikel i Aftonbladet där hon uppgav att regeringen »tar signalerna om att försäkringspatienter i vissa fall går före offentligt finansierade patienter på största allvar«.

Regeringen gav samtidigt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att utreda om försäkringspatienter får företräde i vården, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Myndighetsuppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Läs också:

Regeringen utreder gräddfiler i sjukvården

Privata vårdbolag prioriterar försäkringspatienter

Socialistiska läkare: SLF etiskt förpliktigat ta ställning mot privata sjukförsäkringar

Replik från Läkarförbundet: Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar