2018 gjordes nästan 22 miljoner vårdbesök i Region Stockholm. Men enligt siffror från hälso- och sjukvårdsförvaltningen har antalet inställda besök ökat i öppenvården under de senaste åren. Från 476 000 år 2015 till 514 000 under 2018. 

Kostnaderna för inställda besök har uppskattats till omkring 500 miljoner kronor om året. 

Nu föreslår förvaltningen att den patient som uteblir utan giltigt skäl ska betala en avgift på 400 kronor. Den föreslagna avgiften ska gälla både i öppenvården och för planerade operationer på sjukhus.

I dag kan vårdgivare i Stockholm ta ut en avgift för uteblivna besök motsvarande patientavgiften för det aktuella besöket. Däremot tar sjukhusen ingen avgift av patienter som inte kommer till operation i sluten vård.

Tanken är att nu samma avgift för uteblivet besök ska gälla för alla typer av besök.

– Jag tycker det är viktigt att invånarna och patienterna förstår att när man uteblir från ett besök i vården då tar man upp en plats och en resurs som någon annan patient skulle ha nytta av, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, till SVT Nyheter Stockholm.

Vänsterpartiet i regionen är inte positiva till förslaget om höjd avgift.

– Vårdgivarna tycker att avgiften leder till ökad arbetsbelastning och tjafs med patienter. Vi har också ett postsystem som inte är pålitligt, och därför är det inte alltid patienternas fel att kallelser inte kommer fram och att patienter uteblir. Vi tycker att det vore bättre om regionen kompenserade patienterna för att det är väntetider, och att de inte får sina operationer i tid. Den här avgiften är signalpolitik, inget annat, säger Jonas Lindberg (V), till Dagens Nyheter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också tittat på effekter av avgiftshöjningar i andra regioner. Ett exempel är Region Skåne där man sedan 2012 tar ut dubbel patientavgift för vuxna som inte infinner sig vid ett vårdbesök.

Enligt förvaltningens beslutsunderlag visar erfarenheter från Skåne att det finns »visst stöd« för att höjda avgifter kan motverka att patienter uteblir från besök. Direkt efter att avgiftshöjningen genomfördes sågs en minskning av andelen uteblivna besök, men efter några år återgick nivån till den ursprungliga.

»Den långsiktiga effekten av avgiftshöjningen kan därför diskuteras«, står det i underlaget.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om att uteblivna besök ställer till det också på andra håll i landet.

I Västra Götalandsregionen uteblev 160 000 inbokade besök på regionens sjukhus under 2018. Enligt regionens beräkningar motsvarar kostnaden för dessa uteblivna besök drygt en halv miljard kronor.

Där har man på vissa håll kunnat vända trenden, bland annat genom att införa sms-påminnelser.

Slutgiltigt beslut om höjd avgift för uteblivna besök i Stockholm ska fattas i regionfullmäktige i mars. Enligt förslaget ska den nya avgiften införas från och med den 1 maj.

Läs också:

Uteblivna besök dyrt för vården

Färre uteblivna besök med sms-påminnelser och nya arbetssätt

Skidåkning och jakt fick patienter att hoppa av planerade operationer