Robert Svartholm, huvudskyddsombud och ordförande i Distriktsläkarföreningen i Norrbotten.

Enligt Arbetsmiljöverket finns det risk att personal far illa på hälsocentralerna.

– För att personal inte ska bli sjuk av för hög arbetsbelastning ska det vara balans mellan arbetskrav och resurser. På många hälsocentraler är det ett problem med det, säger Åsa Sjöström Ross, inspektör på Arbetsmiljöverket, till lokalradion P4 Norrbotten.

Hälsocentralerna har fått fler åtaganden utan att mer resurser har tillförts, enligt inspektören.

Robert Svartholm, huvudskyddsombud och ordförande i Distriktsläkarföreningen i Norrbotten, är inte förvånad över Arbetsmiljöverkets slutsats.

– Problemet är känt sen länge, inte minst i primärvården. Vi har påtalat detta i åratal. Men det är jättebra att Arbetsmiljöverket har gjort den här inspektionen.

Enligt Robert Svartholm är ungefär 50 procent av distriktsläkartjänsterna i regionen vakanta. Dessutom är det en del läkarna som går i pension snart, och återväxten räcker inte till.

– Det finns ST-läkare, men inte så det räcker. Vi har räknat ut att det kommer att vara en bristsituation under tio år framöver. Det är rätt dystert, säger Robert Svartholm som tror att det kan bli ännu svårare att rekrytera nya läkare i och med att regionen beslutat att frysa AT-läkarnas löner i år.

HR-chefen i närsjukvården säger, enligt P4 Norrbotten, att regionen tar kritiken på allvar och arbetar med att åtgärda bristerna.

– Som huvudskyddsombud har jag varit ute på en vårdcentral, och där fick vi igång en ganska bra diskussion. Men samtidigt är det svåra prioriteringar som måste till. Det finns inga läkare, och det är anställnings- och stafettstopp. I det läget måste man tala om vad vi ska sluta att göra, säger Robert Svartholm.

I Region Norrbotten finns 28 hälsocentraler. Majoriteten drivs i egen regi och 86 procent av norrbottningarna får sin vård via regionens hälsocentraler.

Antalet hälsocentraler i Norrbotten har minskat de senaste åren, och framtida sammanslagningar gör att antalet kommer att minska ännu mer.

Region Norrbotten har sagt att en dryg miljard kronor måste sparas in fram till 2025. Sedan september förra året råder anställningsstopp.