Förra sommaren började Skatteverket att betrakta i princip all personaluthyrning inom sjukvården som momspliktig. Det är något som främst drabbat de privata vårdgivarna eftersom de, till skillnad från offentliga, inte kompenseras för moms.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avkunnat domar i fyra fall där bolag, däribland Attendo, yrkat på undantag för momsplikten. Men Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatteverket och Skatterättsnämnden: företagen ska betala moms.

Det finns många bottnar i frågan om vårdmoms. Men domarna rör främst egenföretagare som hyr ut sina tjänster till olika vårdgivare. Där har man nu nått vägs ände, menar organisationen Vårdföretagarna.

– Det här bekräftar att det inte går att lösa frågan om vårdmomsen genom rättslig prövning, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert vid Vårdföretagarna.

I sina överklaganden hade bolagen även begärt att domstolen skulle hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Men även det har förvaltningsdomstolen avslagit.

– Nu har vi prövat det i högsta instans och de ville inte lämna över det till EU-domstolen. Då bedömer vi att den frågan är rättsligt avgjord. Nu krävs politiska lösningar på vårdmomsen, säger Karin Liljeblad.

Hon menar att en lagändring är nödvändig och att det därför är bråttom att inleda den utredning som regeringen lovat. Löftet kom efter att riksdagen i somras begärde en skyndsam konsekvensanalys av vårdmomsen.

Som Läkartidningen tidigare berättat har regeringen beslutat att ge 210 miljoner kronor i statsbidrag till regionerna som en sorts kompensation för vårdmomsen. Pengarna ska användas till att omförhandla avtal med privata vårdgivare som har fått ökade kostnader med anledning av momsen.

För drygt en vecka sedan gav regeringen besked om hur de 210 miljonerna ska fördelas. Karin Liljeblad menar dock att det fortfarande är otydligt hur pengarna i praktiken ska fördelas till vårdgivarna. Vårdföretagarna har därför bett Sveriges Kommuner och regioner att ta fram riktlinjer.

– Det är ingen enkel uppgift för regionerna att hantera det här på kort tid, säger Karin Liljeblad.

De fyra domarna till trots finns fortfarande detaljer att utreda rättsligt när det gäller vårdmomsen. En sådan rör till exempel läkare i läkarhus som köper tjänster av varandra. 

Domarna finns på domstolens webbplats.

 

Läs även:

Regeringen föreslår kompensation för vårdmomsen

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Region Uppsala begär lagändring om vårdmomsen

Beslut i riksdagen: Regeringen ska utreda vårdmomsens konsekvenser 

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms