Foto: Magnus Pehrsson/Folkhälsomyndigheten

Sedan mitten av januari har Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska laboratorium analyserat cirka 150 prover på uppdrag av hälso- och sjukvården. Men eftersom man räknar med att utbrottet av det nya viruset sars-cov-2 kommer att pågå under en längre tid vill myndigheten nu bygga upp en beredskap som möjliggör för snabba analyser på flera håll i landet.

– Inte minst för att korta tiderna för transport av patientprover men också för att det är önskvärt att regionerna själva har kapacitet och beredskap att utföra diagnostik, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Åtta sjukhuslaboratorier ska etablera egen klinisk diagnostik av viruset, i första hand för prover från sin egen region. Göteborg är redan i gång och Stockholm ska kunna analysera egna prover inom kort. De andra laboratorier som kommer ha möjlighet att diagnosticera det nya coronaviruset ligger i Umeå, Uppsala, Örebro, Skövde, Halmstad och Lund.

Laboratorierna ska rapportera antalet utförda analyser till Folkhälsomyndigheten. I nuläget kommer positiva prover också att skickas till Folkhälsomyndigheten för konfirmering.