I förra veckan bestämde sig hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland för att gå vidare med ett förslag om att minska vårdplatserna på regionens tre sjukhus. Det innebär att 13 vårdplatser försvinner från Länssjukhuset i Sundsvall och 16 från Sollefteå sjukhus. Arbete pågår också med ett förslag att minska antalet vårdplatser i Örnsköldsvik, men det är inte klart ännu. Där ser det i nuläget ut att dras in sex vårdplatser.

Enligt Region Västernorrland är bakgrunden det kärva ekonomiska läget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare givit sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur kostnaderna ska minskas de närmaste åren. 

Med den föreslagna minskningen skulle Länssjukhuset i Sundsvall få 291 vårdplatser, jämfört med dagens 304. Där finns även planer på att inrätta observationsplatser. 

I Sollefteå drabbas sjukhuset hårdast. Där föreslås en minskning från 81 till 65 vårdplatser – drygt 20 procent. Sex platser, som varit stängda de senaste åren, ska tas från en ortopedavdelning och tio platser från två medicinavdelningar. En med inriktning mot stroke och kardiologi och en med geriatrisk inriktning, som har haft stora bemanningsproblem.

Regionen uppger att beslutet om antal fastställda vårdplatser inte ska påverka arbetsmiljön. Regionen hoppas i stället att minskningen av vårdplatser i Sollefteå ska förbättra kvaliteten och patientsäkerheten genom att en stor del av personalen jobbar på samma avdelning. Man hoppas även slippa ta in lika mycket hyrpersonal, få effektivare nattbemanning och nyttjande av lokalerna och bättre möjlighet att handleda studenter. En risk som pekas ut är dock längre genomsnittliga vårdtider på akutmottagningen.

Ångermanlands läkarförening är bekymrad. I en insändare i lokaltidningen varnar styrelsen för att dra ned på vårdplatser på sjukhusen innan en väl fungerande organisation för nära vård är på plats. De ber även politikerna att satsa på att förstärka det lokala ledarskapet och medarbetarinflytandet, för att förhindra en liknande utveckling som vid införandet av länskliniker i Västernorrland.

Det slutliga beslutet om att dra ner antalet vårdplatser på de tre sjukhusen ska fattas av regionfullmäktige i slutet av februari. Neddragningen av vårdplatser beräknas spara cirka 23 miljoner kronor per år.

Länets somatiska vårdavdelningar har i dag 495 fastställda vårdplatser, enligt regionen. Men fastställda menas det antal vårdplatser i slutenvården som politikerna har beslutat ska finnas. Det är alltså inte samma sak som disponibla eller öppna vårdplatser.