Hälsa och life science-gruppen är en av fyra strategiska samverkansgrupper som ska samla näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer för att hjälpa regeringen att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar. Arbetet är en del av januariavtalet.

Varje grupp har cirka 20 ledamöter. Förordnandena gäller till sista augusti 2022. Ledamöterna träffades för första gången i februari. 

– I Sverige är vi bra på att samverka. Själva idén bakom samverkansprogrammen är att tillsammans få fram och genomföra nya idéer som svarar på de samhällsutmaningar vi ser. Så rustar vi oss inför framtiden och stärker Sveriges konkurrenskraft. Känn att ni har mandat att ifrågasätta givna sanningar, sa näringslivsminister Ibrahim Baylan (S) när ledamöterna samlades.

Han har i uppdrag att samordna samverkansprogrammen som förutom hälsa och life science består av näringslivets klimatomställning, näringslivets digitala strukturomvandling och kompetensförsörjning för ett livslångt lärande.

Gruppen inom hälsa och life science består av:

 • Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
 • Carl Bennet, styrelseordförande, Carl Bennet AB
 • Elisabeth Björk, vice vd, AstraZeneca Sverige
 • Mats Björnemo, vd, Sectra Sverige AB
 • Anders Blanck, vd, LIF
 • Peter Carstedt, ekonom, spetspatient
 • Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
 • Alf Jönsson, regiondirektör, Region Skåne
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
 • Lotta Ljungqvist, vd, GE Nordic region
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
 • Marie Morell, ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKR
 • Anna Nergårdh, särskild utredare, God och nära vård
 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Björn Odlander, vd, HealthCap
 • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska institutet
 • Sara Riggare, ingenjör, spetspatient
 • Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
 • Helena Strigård, vd, Sweden Bio
 • Eva Tiensuu Janson, dekan, Uppsala universitet
 • Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland
 • Britt Östlund, professor, KTH

Läs också:

Strategi ska stärka svensk life science