För fem år sedan kom Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) med ett principbeslut om att icke-legitimerade läkare före AT inte ska arbeta ensamma utan handledning på akuten. Bakgrunden var bland annat en händelse i Region Norrbotten då en läkare, som var anställd med vikariatsförordnande på en akutmottagning, gjorde en felaktig bedömning som fick allvarliga konsekvenser för patienten. Efter händelsen gjorde Ivo en inspektion av akutmottagningar i Norrbotten och fann då att det var vanligt att olegitimerade läkare arbetade ensamma.

Nu visar en kartläggning som P1:s program Kaliber har gjort att problemet fortfarande är utbrett. 55 av landets 66 akutsjukhus har svarat på enkäten. Av svaren framkommer att vart tredje akutsjukhus låter olegitimerade läkare före AT jobba ensamma på akuten. På fem sjukhus sker det minst en gång i veckan och på fem andra varje månad.

Enkätsvaren visar att de olegitimerade läkarna dels lämnats ensamma för att det tillfälligt saknats kvalificerad personal, dels att de schemaläggs utan stöd på plats. Enligt Kaliber kan det vara stora skillnader mellan hur mycket ansvar de oerfarna läkarna får ta, även mellan akutsjukhus i samma region.

I programmet uttalar sig även flera olegitimerade läkare om hur det är att jobba ensam.

– Jag hade sådan ångest att jag gick ner 10 kilo och åt betablockerare för att få ner pulsen som låg på över hundra både på dagarna och på nätterna, säger en ung kvinnlig läkare.

I programmet beskrivs också två patientfall som anmälts till Ivo och resulterat i kritik, ett på Akademiska sjukhusets barnakut i Uppsala och ett på akutmottagningen vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Marie-Louise Ivarsson, tillsynsläkare på Ivo, säger att de icke-legitimerade läkarnas ensamarbete på akutmottagningarna måste få ett stopp. Myndigheten misstänker att olegitimerade läkare är inblandade i många vårdmissar.

– Det är vårdgivarens skyldighet att se till att det finns kompetens på plats, säger hon till Kaliber.

Det påpekar även Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Principbeslutet från 2015 gäller inte AT-läkare. Men enligt Ivo betyder det inte att det är okej att låta AT-läkare arbeta ensamma på akuten. Myndigheten kritiserade Region Kalmar förra året efter att AT-läkare arbetat själva på akutmottagningen i Oskarshamn. I sitt beslut skrev myndigheten: »En läkare ska först efter fullgjord AT-tjänstgöring på egen hand kunna kartlägga livshotande akuta tillstånd. Ivo anser emellertid att det kan finnas en möjlighet att göra individuella bedömningar när det gäller AT-läkare. Graden av självständighet i arbetet vid en akutmottagning kan tillåtas variera för denna grupp, beroende på den enskilde läkarens erfarenhet och kompetens«.

2018 genomförde Vårdanalys en nationell kartläggning av akutsjukvårdens organisation och arbetsfördelning. Resultatet presenteras i rapporten »En akut bild av Sverige«. Det visade att läkare utan legitimation och tillgänglig handledning tjänstgjort på två av fem akutmottagningar den senaste månaden. Det är vanligast att det sker på länsdelssjukhusen.