Alliansen i Skåne har haft ambitionen att införa vårdval inom ett par nya områden, bland annat barn- och ungdomspsykiatrin. Men för att förslaget skulle gå igenom behövdes att Sverigedemokraterna gick på Alliansens linje. 

Men det gör inte SD, rapporterar Sveriges Radio P4 Kristianstad.

– Nackdelarna med att införa ett vårdval är större än de positiva effekterna, som vi ser det. Ett vårdval skulle säkert kunna korta köerna, men det skulle också få andra negativa konsekvenser för den egna verksamheten, säger Niclas Nilsson (SD), ledamot i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sverigedemokraternas besked är något hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande beklagar.

– Jag tycker det är jättetråkigt. Det finns en oerhört stor tillgänglighetsproblematik, säger Gilbert Tribo (L) till P4.

Som Läkartidningen tidigare berättat har förslaget om vårdval inom BUP stött på patrull från fackligt håll. Alla fack i vården haft invändningar, inte minst eftersom en utredning kommit fram till att ett vårdval på det området inte vore lämpligt. 

Läkarförbundet Skåne har påtalat att BUP fungerar dåligt på flera håll i Skåne med brist på psykiatrer. Att öppna för vårdval skulle då riskera att lägga fokus på diagnostik, vilket kan göra köerna ännu längre. 

Därtill har flera chefsöverläkare skrivit en debattartikel i Sydsvenskan där de menar att patienter med enklare åkommor skulle få träffa läkare på bekostnad av dem med mer komplexa, kroniska eller akuta svårigheter.

I januari backade också Alliansen från sitt tidigare förslag om vårdval inom öron–näsa–hals. Detta efter att Skånes universitetssjukhus och regionen gjort konsekvensanalyser som båda pekade på att det inte var lämpligt.

 

Läs även:

Beslut om BUP-vårdval skjuts upp i Skåne

Skåne skrotar planen på vårdval inom öron-näsa-hals