Varslet som lades i slutet av 2019 minskas alltså rejält. I slutet av november var beskedet att 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster skulle bort.

– Vi har i veckan gått igenom alla verksamheter, och vad de har för behov och deras uppdrag. Vi räknar med att det blir 109 läkare och 157 undersköterskor, så det är mycket mindre, säger Björn Zoëga till DN.

Men det ekonomiska läget är kärvt. Karolinska universitetssjukhuset behöver spara 1,95 miljarder kronor i år. Björn Zoëga säger dock till DN att han räknar med att sparåtgärder som sattes in 2019 ska ha effekt i år.

– Vi försöker dra i bromsen för läkemedelskostnaderna, och i inköp av material. Det är en massa åtgärder som vi har satt igång. I jämförelse med maj till årsskiftet så har vi blivit 677 färre anställda.

Sjukhuset planerar även att ta emot fler patienter från andra regioner för att få in mer pengar.

Sjukhusdirektören lovar också i intervjun med DN att det inte kommer att bli något mer varsel av vårdpersonal.