I juni 2018 fällde Karolinska institutet (KI) kirurgen Paolo Macchiarini och sex medförfattare för oredlighet i forskning. Ytterligare 31 medförfattare bedömdes som »klandervärda«, men inte skyldiga till oredlighet. Fem medförfattare friades helt.

Beslutet gällde totalt sex vetenskapliga artiklar som rör transplantation av syntetiska luftstrupar. Forskningen beskriver förloppet för tre patienter som opererades vid Karolinska universitetssjukhuset 2011–2013.

KI uppgav dock att oredlighetsutredningen skulle granskas på nytt. Bakgrunden var bland annat att det framkommit uppgifter om felaktigheter i utredningen, vilket Dagens Medicin uppmärksammade KI på. Flera medförfattare ville också få beslutet omprövat.

Samtidigt pågick en förvaltningsrättslig process om överklagande av beslutet, vilket gjorde att KI:s egen granskning fördröjdes.

Men trots en ny granskning landar KI:s rektor Ole Petter Ottersen i att det inte finns någon anledning att ändra beslutet.

»I höstas, efter en ny omfattande utredning, kom jag fram till att de begärda omprövningarna inte påverkar beslutet. Därmed är ärendet formellt avslutat för KI:s del«, skriver Ole Petter Ottersen i ett blogginlägg på KI:s webbplats.

Han skriver också att det totalt var åtta personer som lämnat in en begäran om omprövning.

Beslutet ska ha alltså ha fattats redan under hösten förra året, men först i februari i år kommunicerades det offentligt på rektorns blogg, vilket Dagens Medicin var först med att uppmärksamma.

»Det kommer dock fortfarande frågor om olika detaljer såväl i den bakomliggande utredningen som i de beslut som tagits. Utifrån dessa frågor vill jag poängtera att vi har grundligt gått igenom det omfattande underlagsmaterialet och inte funnit några belägg för att bedömning eller beslut skulle vila på osäker grund«, fortsätter KI-rektorn i inlägget.

Han skriver också att han har »den största respekt« för kritisk granskning ner på minsta detaljnivå och att det är en grundsten i ett sunt vetenskapligt arbete.

»Men denna detaljnivå får aldrig tillåtas skymma den stora bilden. I det här fallet är den stora bilden att de sex granskade artiklarna befunnits bygga på allvarliga brister ur en mängd olika aspekter. Det finns ingen anledning att ändra den bedömning som gjordes och det beslut som togs«.

Läs också:

Förundersökning mot Macchiarini drar ut på tiden

Delar av förundersökning i Macchiarini-ärendet återupptas

KI granskar Macchiarini-utredning

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«