Hösten 2018 köpte Karolinska institutet, KI, in molekylärbiologiska produkter utan att annonsera upphandlingen. Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm bedömt det som en otillåten direktupphandling. KI har hävdat att anledningen till att göra avsteg från upphandlingsreglerna var att det var bråttom på grund av stor personalomsättning. Men det är inte ett skäl som förvaltningsrätten godtagit.

– Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att Karolinska institutet inte haft rätt att genomföra en upphandling utan föregående annonsering. Karolinska institutet har därmed gjort en otillåten direktupphandling, vilket är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet. Förvaltningsrätten anser att en avgift om 3 miljoner kronor får anses vara en effektiv och avskräckande sanktion som står i proportion till överträdelsens allvar, säger chefsrådmannen Anna Önell i ett pressmeddelande.