Totalt ökade kostnaderna för hyrpersonal med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor, under 2019, enligt nya siffror från SKR för helåret 2019 jämfört med 2018.

Men det är inte läkarna som står för ökningen. Kostnaderna för inhyrda läkare minskade totalt med 2 procent. Största ökningen står sjuksköterskor för, där var ökningen 14 procent.

I primärvården ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med hela 31 procent, och i just primärvården ökade även kostnaderna för hyrläkare, med 3 procent.

Kostnaden för inhyrd personal minskade totalt sett i tio regioner, nämligen Halland, Värmland, Sörmland, Jönköping, Västra Götaland, Jämtland, Gävleborg, Uppsala, Norrbotten och Örebro.

Hyrpersonalkostnaderna minskade även totalt sett inom psykiatrin, med 7 procent.

– Det är bekymmersamt att inhyrningen fortsätter att öka och det visar att regionerna behöver prioritera insatser som bidrar till att vända utvecklingen, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelning vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Läs även:

Flera regioner budgeterar inte för hyrpersonal

Notan för inhyrda läkare minskar

Målet om hyroberoende i sjukvården inte uppnått

Ökade kostnader för hyrpersonal under tredje kvartalet