Enligt Arbetstidslagen får man arbeta max 200 timmar allmän övertid under ett kalenderår. Om det finns särskilda skäl kan man dock arbeta ytterligare 150 övertidstimmar. Vissa regioner har även lokala övertidsavtal där man kommit överens om ett högre övertidstak.

SVT Nyheter har begärt ut statistik över läkares registrerade övertidstimmar. Alla regioner utom Västmanland har redovisat läkarnas övertid. Resultatet visar att 1 122 läkare arbetat över 200 timmar övertid förra året och 150 läkare hade arbetat mer än 400 övertidstimmar.

En läkare i Stockholm arbetade hela 1 135 övertidstimmar förra året. I Västerbotten arbetade en läkare 945 övertidstimmar, och i Västra Götalandsregionen jobbade en läkare 847 timmar övertid.

– Det är olyckligt när en enskild individ har jobbat så mycket tid, men inom vissa specialiteter så har vi svårare att bemanna jour och beredskap. Eftersom vården är igång dygnets alla timmar och årets alla dagar kan det bli så, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör vid Region Stockholm, till SVT Nyheter.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren beskriver systemet som dysfunktionellt.

– Vi har hand om patienter som är sjuka, och vi står ansvariga för att vården går runt. En läkare kan inte gå hem om det finns en svårt sjuk patient, säger hon till SVT.

– När läkare jobbar så mycket under så pass svåra förhållanden så påverkar det jobbet. Det är en patientsäkerhetsrisk när läkarna är slitna.

Läkarförbundet påtalar även att det finns ett mörkertal när det gäller läkares övertid, eftersom det finns mycket övertid som inte registreras.

Östergötlands läkarförening funderar på att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Regionen är en av dem där flest läkare arbetar mer än tillåtna 200 övertidstimmar per år. Enligt SVT:s genomgång jobbade 99 läkare över 200 timmar övertid förra året och fem läkare hade över 400 timmar.

– Vi har skrivit och bett att få en skriftlig motivering för alla läkare som jobbar mer än 200 timmar, men vissa verksamhetschefer har inte svarat under hela 2019, trots att vi följer upp det här och ställer frågor varje kvartal, säger läkarföreningens ordförande Carin Larnert Hansson, till SVT Nyheter Öst.

Nu börjar läkarföreningen tröttna. De har meddelat regionen att de kommer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om de inte får svar inom kort.

– Jag tycker det är nonchalant att inte ens svara, säger Carin Larnert Hansson till SVT.

2016 gjorde tidningen Metro en genomgång av läkarnas övertidsberg. Även då var det många läkare som arbetade mer än lagens tillåtna 200 timmar övertid, men det rörde sig inte om lika många timmar eller läkare som förra året. 2016 arbetade 109 läkare mer än 400 övertidstimmar, och en läkare i Norrbotten hade flest övertidstimmar, 938.

Läs också:

Läkarförbundet vill slå hål på myter om arbetstid i ny rapport

»Kartlägg läkares verkliga arbetstid«

Övertiden en nyckelfråga på Sjukhusläkarnas fullmäktige

Västerbottens läns läkarförening: Ojämnt fördelad jour orsak till mycket övertid

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Minskade möjligheter för facket att få skadestånd för otillåten övertid

Så mycket övertid jobbade läkarna 2019 

Region Blekinge:

Över 200 timmar: 13 läkare

Över 400 timmar: 3 läkare

Flest timmar för en läkare: 473 timmar

 

Region Dalarna:

Över 200 timmar: 33

Över 400 timmar: 6

Flest timmar för en läkare: 504

 

Region Gotland:

Över 200 timmar: 5

Över 400 timmar: 1

Flest timmar för en läkare: 480

 

Region Gävleborg:

Över 200 timmar: 50

Över 400 timmar: 6

Flest timmar för en läkare: 604

 

Region Halland:

Över 200 timmar: 11

Över 400 timmar: 2

Flest timmar för en läkare: 579

 

Region Jämtland Härjedalen:

Över 200 timmar: 6

Över 400 timmar: 1

Flest timmar för en läkare: 475

 

Region Jönköpings län:

Över 200 timmar: 44

Över 400 timmar: 2

Flest timmar för en läkare: 524

 

Region Kalmar län:

Över 200 timmar: 28

Över 400 timmar: 2

Flest timmar för en läkare: 451

 

Region Kronoberg:

Över 200 timmar: 40

Över 400 timmar: 1

Flest timmar för en läkare: 405

 

Region Norrbotten:

Över 200 timmar: 53

Över 400 timmar: 7

Flest timmar för en läkare: 557

 

Region Skåne:

Över 200 timmar: 13

Över 400 timmar: 3

Flest timmar för en läkare: 511

 

Region Stockholm:

Över 200 timmar: 217

Över 400 timmar: 42

Flest timmar för en läkare: 1 135

 

Region Sörmland:

Över 200 timmar: 32

Över 400 timmar: 6

Flest timmar för en läkare: 458

 

Region Uppsala:

Över 200 timmar: 39

Över 400 timmar: 0

Flest timmar för en läkare: 392

  

Region Värmland:

Över 200 timmar: 46

Över 400 timmar: 1

Flest timmar för en läkare: 404

 

Region Västerbotten:

Över 200 timmar: 104

Över 400 timmar: 27

Flest timmar för en läkare: 945

 

Region Västernorrland:

Över 200 timmar: 43

Över 400 timmar: 3

Flest timmar för en läkare: 438

 

Västra Götalandsregionen:

Över 200 timmar: 211

Över 400 timmar: 24

Flest timmar för en läkare: 847

 

Region Örebro län:

Över 200 timmar: 81

Över 400 timmar: 8

Flest timmar för en läkare: 586

 

Region Östergötland:

Över 200 timmar: 99

Över 400 timmar: 5

Flest timmar för en läkare: 464

  

Region Västmanland:

Kunde inte lämna ut uppgifter.

 

Statistiken bygger på SVT Nyheters genomgång. Regionerna fick frågan hur många läkare som hade mer än 200 samt 400 övertidstimmar under 2019 samt den som hade flest övertidstimmar. Frågan All arbetad tid utöver ordinarie arbetstid reducerat med uttagen kompledighet. Alla regioner förutom Västmanland har redovisat.