Åsa Lindström, akutläkare och ordförande för Svenska läkare mot kärnvapen. Foto: Josefin Lind

Dagens Nyheter uppmärksammade i dagarna på nyhetsplats (4 februari) att USA tagit fram en ny form av kärnvapen som beskrivs som »mindre dödligt«. Enligt DN är sprängkraften hos det nya vapnet, som kan skjutas upp från ubåtar, ungefär densamma (högst 20 kiloton) som de bomber som dödade cirka 150 000 japaner i Hiroshima och Nagasaki i slutet av andra världskriget. 

DN citerar ett uttalande från John Rood, rådgivare till USA:s försvarsminister när det gäller policyfrågor, där han säger att »denna nya kapacitet stärker den avskräckande effekten och förser USA med ett snabbt, mer överlevnadsbart lågpresterande strategiskt vapen«. 

I ett pressmeddelande beskriver nu Läkare mot kärnvapen detta som »en livsfarlig strategi som förr eller senare kommer att intensifieras ytterligare«. Organisationen framhåller det faktum att civila kommer att drabbas om vapnen används.

– Kärnvapen är skapta för att massmörda civila och det finns inget som heter »mer överlevnadsbara kärnvapen«. Oavsett om tanken är att det handlar om avskräckning så är det civila som drabbas vid en kärnvapenattack och konsekvenserna är katastrofala. Det finns ingen möjlighet för oss läkare och sjukhuspersonal att hantera en sådan katastrof, säger Åsa Lindström, akutläkare och ordförande för Svenska läkare mot kärnvapen.

Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen och medlem i stryrgruppen för den internationella kampanjen mot förintelsevapen ICAN, säger i pressmeddelandet att tillverkningen av mindre kärnvapen innebär att tröskeln sänks för att använda kärnvapen. Detta innebär en mycket hotfull situation.

– Vi vet att risken för att kärnvapen kommer att användas blir större desto fler kärnvapen som finns och desto mer hotfull situationen är. Enda sättet för att minska risken är att nedrusta, säger hon.

Läkare mot kärnvapen påminner i sitt pressmeddelande om det förbud mot kärnvapen som förhandlades fram i FN 2017, och organisationen uppmanar alla länder som inte gått med i konventionen att »göra det omedelbart för att sätta press på kärnvapenstaternas oacceptabla beteende«.