Foto: Mostphotos

Framöver kommer fler behöva om- eller vidareutbilda sig. Därför vill regeringen göra det lättare för äldre att studera genom att utöka antalet möjliga studiemedelsveckor för personer som är 40 år eller äldre vid arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl. Regeringen vill också höja den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd med fyra år, från 56 år till 60 år.

Bra förändringar, tycker Läkarförbundet i sitt remissvar. Men påpekar samtidigt att även en annan förändring vore bra: att höja taket för antalet studiemedelsveckor som maximalt kan lämnas ut.

Det är en fråga som förbundet även tidigare har tagit upp med anledning av att läkarutbildningen från och med nästa år förlängs med en termin. Den kommer då att vara en sexårig utbildning.

I dag kan man bara få studiemedel för heltidsstudier i sex år, eller 240 veckor. Samtidigt har enligt Läkarförbundet varannan läkarstudent tidigare högskolestudier bakom sig och många har svårt att finansiera sluttampen på utbildningen.

»Situation är redan i dag ansträngd för majoritet av läkarstudenterna och för framtidens läkarstudenter som genomgår den nya sexårig läkarutbildningen blir förutsättningarna ännu sämre«, skriver Läkarförbundet och fortsätter:

»Regeringen bör snarast återkomma med ett förslag om att höja taket för antalet studiemedelsveckor som maximalt kan lämnas ut«.

När regeringens utredare Stefan Lindgren presenterade sitt förslag om en ny läkarutbildning, föreslog han även att möjligheten att få studiemedel skulle förlängas med en termins heltidsstudier. Men det var inte med i det slutliga beslutet om den nya läkarutbildningen.

Även Centrala studiestödsnämnden (CSN) har sagt att man vill se en ökning med 20 veckors studiemedel. 

Läs också: 

Oro för sinande studiemedel med sexårig utbildning

Examenslån föreslås som en lösning på sinande studiemedel