Läkemedelsverket har tidigare haft ett förslag om att göra elektronisk förskrivning till huvudregel från och med i juli i år. Men efter invändningar mot just tidpunkten för övergången skjuts det hela nu upp till 15 april 2021, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Syftet är att inte ställa förskrivare utan tillgång till elektroniskt receptsystem helt utan förskrivningsmöjligheter.

Även om e-recept redan i dag utgör 99 procent av alla recept finns det fortfarande förskrivare som inte har tillgång till ett elektroniskt receptsystem. Och e-hälsomyndighetens särskilda webbportal, som den här gruppen ska kunna använda för att skriva e-recept, blir klar först i slutet av 2020 enligt Läkemedelsvärlden.

– Vi har lyssnat in synpunkterna, säger Annika Babra, enhetschef vid Läkemedelsverkets enhet för apotek och receptfri detaljhandel, till tidningen.

Det är som en anpassning till införandet av den nationella läkemedelslistan den 1 juni i år som Läkemedelsverket nu gör förändringar i regelverket kring hur recept förskrivs och hur de hanteras på apotek.

Det nationella e-registret ska ge sjukvården, apotek och patienter tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel – något som ska borga för en säkrare läkemedelshantering.

En del förändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter börjar gälla redan från och med den 1 juli i år.

Till exempel ställer myndigheten då krav på att apotek vid expediering av recept ska använda den samlade informationen om vilka elektroniska recept en patient har och vilka läkemedel hen har hämtat ut. 

På så sätt ska det bli lättare att upptäcka om patienten har recept på läkemedel som inte är lämpliga att ta samtidigt, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Ytterligare en förändring från och med den 1 juli i år är att apotek inte ska överföra elektroniska recept till recept på papper, annat än i undantagsfall. Precis som tidigare ska dock patienter kunna begära en lista i pappersform över sina aktuella recept.

Om en patient kommer in med ett fortfarande aktuellt pappersrecept efter den 15 april 2021 ska apoteket överföra det till den nationella läkemedelslistan, för att göra informationen så komplett som möjligt.

Förändringarna gäller inledningsvis patienter med svenskt personnummer. Patienter som saknar svenskt personnummer kommer tills vidare fortsatt behöva ha recept i pappersform.