Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Foto: Magnus Johansson

Enligt ett pressmeddelande är donationen den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet.

– Donationen, som är brett riktad inom det barnmedicinska området, säkrar framtidsutvecklingen för forskningen. Det ger större möjligheter att hitta nya diagnostiska metoder och ta fram ny behandling för barn som drabbas av svår sjukdom. Vi känner en stor tacksamhet för denna fantastiska gåva till medicinsk forskning, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, i pressmeddelandet.

Bakom donationen står Catharina Högbom och byggherren Michael Cocozza. I december bildade de »Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning« i samband med 35-årsdagen för deras dotters bortgång. 

– De senaste tio åren har varit mycket goda för oss som äger fastigheter och aktier, med stora värdestegringar samtidigt som vi i Sverige har en låg kapitalbeskattning. Vi kan och bör dela med oss på olika sätt och på så sätt stärka legitimiteten för vårt blandekonomiska system, säger Michael Cocozza i pressmeddelandet.

Stiftelsen kommer att ledas av en styrelse med sex ledamöter, som beslutar om utdelning av forskningsanslag. Tre ledamöter i styrelsen utses av Linköpings universitet, två av universitetssjukhusets huvudman Region Östergötland och en av grundarnas arvingar. 

Under de första tre åren kommer stiftelsen att kunna dela ut minst 5 miljoner kronor per år. Därefter stiger summan till minst 10 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.