Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd. Foto: Sveriges läkarförbund/Mostphotos

Egentligen skulle föreskriften som reglerar den nya bastjänstgöringen (BT) ha gått ut på remiss i skiftet januari/februari. Det dröjde lite längre. Men förra veckan skickade Socialstyrelsen ut sina förslag. Där finns bland annat regler om vilken kompetens en läkare ska uppnå i BT samt om tjänstgöringsställen och handledning.

– Vi är väldigt nöjda med att föreskriften äntligen är ute på remiss, säger Sofia Rydgren Stale, andra vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande för utbildnings- och forskningsrådet (UFO).

Reglerna för BT är inkluderade i en ny ST-föreskrift, eftersom bastjänstgöringen är en första fristående del av specialiseringstjänstgöringen. Sofia Rydgren Stale tycker det är olyckligt att det inte blev en helt separat BT-föreskrift. Men det har inte varit möjligt enligt EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.

– Då hade det blivit enklare. Det kommer inte vara optimalt med tre parallella ST-föreskrifter de närmaste åren.

I dag finns redan två versioner av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för ST.  En är från 2008 och en från 2015. Nu blir det alltså ytterligare en.

Vilka problem ser du med det?

– Det ställer stora krav på verksamheterna att hålla ordning på vem som går på vilken föreskrift.

Nu brinner det i knutarna att detaljgranska de nya reglerna. Läkarförbundet har sex veckor på sig och har i sin tur skickat ut förslaget på underremiss till delföreningarna, som har fyra veckor på sig att svara. Det är ovanligt kort tid.

Samtidigt har Socialstyrelsen – som också haft kort tid på sig att ta fram föreskriften – arbetat på ett betydligt mer transparent sätt än man brukar. Därför har Läkarförbundet fått en ganska god inblick under arbetets gång.

– Socialstyrelsen har varit inkluderande och transparenta under hela processen så vi har varit ganska väl förberedda på de stora dragen i materialet. Sedan behöver vi sätta oss in mer på djupet och analysera de förändringar som föreslås, säger Sofia Rydgren Stale.

Du har tidigare sagt att du tror att detta kommer att bli en tuff omställning för regionerna. Vad blir svårast?

– Att hålla tre system igång parallellt och att vi fortfarande inte vet vilka övergångsregler som gäller. Det är regeringen som ska meddela vad som ska gälla. Och om Socialstyrelsen har varit väldigt transparenta i sitt arbete, kan man inte säga samma sak om socialdepartementet, säger Sofia Rydgren Stale.

Vad är viktigast när det gäller övergångsbestämmelserna?

– Vi måste ha en tydlighet om vad som gäller. Bland annat behöver det bli tydligt vilka läkare som fortfarande kan ansöka om bevis om specialistkompetens enligt kraven i de äldre bestämmelserna och hur länge de kan göra det. Det behöver också bli tydligt hur länge regionerna är ansvariga för att tillhandahålla AT-platser. Sedan är det viktigt att reglerna är tillräckligt generösa så att de inte leder till inlåsningseffekter. Och vi vill absolut inte hamna i en situation att man ska behöva göra BT även man har gjort AT.

Många är oroliga för att BT ska bli en ny flaskhals. Hur bedömer du risken för det?

– Vi ser att regionerna inte skapar tillräckligt många BT-platser som det ser ut nu. Några regioner signalerar stora satsningar, andra att de kommer starta i liten skala. Men på totalen tror jag inte att det kommer upp till det antal vi behöver under detta år.

En annan sak som återstår att lösa är villkoren för den nya tjänsten. Där är det Sveriges Kommuner och regioner och Läkarförbundet som ska komma överens, men förhandlingarna pågår fortfarande.

Socialstyrelsen föreslår även en del förändringar gällande allmäntjänstgöringen, som syftar till att göra det lättare för regionerna att få fram fler platser. En förändring är att primärvårdsblocket inte ska behöva ligga sist. En annan förändring är att en ST-läkare med handledarutbildning ska kunna handleda AT-läkare (detsamma ska gälla för BT-läkare). Något som är relativt vanligt redan i dag.

Sofia Rydgren Stale är positiv till förändringarna.

 – Vi ser att väntetiderna till AT blir allt längre. Man behöver öka takten och utöka antalet AT-tjänster, annars riskeras vi att få inlåsningseffekter i slutändan.  

Samtidigt anser hon att en mer genomgripande översyn behövs för att modernisera AT- föreskriften och öka kapaciteten ytterligare.

Läs mer:

Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter för ST, BT och AT

Många frågetecken kring införandet av BT

Socialstyrelsen tjuvstartar med BT-föreskriften

BT en het fråga för utlandsstudenterna

Stor risk att BT-platserna inte räcker