Under tisdagen skärpte alltså Folkmyndigheten sin riskbedömning. Detta efter indikationer på att det nu förekommer samhällsspridning i begränsad omfattning i framför allt Sydkorea, Iran och norra Italien.

Myndigheten bedömer nu att risken för importfall av covid-19 är hög. Och även risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall bedöms nu alltså vara högre än tidigare, även om den fortfarande beskrivs som låg. Bedömningen utgår från myndighetens 5-gradiga skala med risknivåerna mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

I sin uppdaterade riskbedömning har myndigheten bland annat vägt in att det rapporteras ett stort antal fall med milda symtom, vilket enligt myndigheten kan öka risken att fall upptäcks först i Sverige.

En ökad risk på grund av att många reser från Sverige till Italien just nu – liksom en viss ökad risk på grund av resande från Iran och Sydkorea – spelar också roll för bedömningen.

Folkhälsomyndighetens förra riskbedömning gjordes den 10 februari.

Läs även:

Bedömningen att beredskap mot covid-19 är god ifrågasätts av läkare

Nya rekommendationer efter ökad spridning av coronavirus

Coronaviruset: Regeringen stöttar WHO:s krisfond med 40 miljoner

Ny rapport: 3 000 coronavirusfall bland sjukvårdspersonal i Kina

Fler labb får möjlighet att analysera coronavirus

Studie: Coronavirusets förmåga att sprida sig är större än WHO trott

Läkare: Folkhälsomyndigheten borde uppmana till större försiktighet

Förändrad diagnosmetod fick coronavirusfall att skena

Nu har coronaviruset fått ett namn

Vårdcentral utrymdes efter larm om coronavirus

Visselblåsande läkare död – stor ilska i Kina

»Viktigt genombrott« i jakten på vaccin mot 2019-nCoV

Omkring 50 prov har analyserats för nya coronaviruset

Bekräftat fall av coronavirus i Sverige

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Ännu inga coronafall i Sverige

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Fyra döda i coronavirus – WHO i krismöte

Nytt coronavirus upptäckt i Kina