Den 1 juli förra året blev all personaluthyrning inom sjukvården momspliktig, vilket främst slog mot de privata vårdgivarna. Flera aktörer, bland andra Läkarförbundet , slog larm om att vårdgivare kanske skulle behöva slå igen på grund av ökade kostnader. Och redan i juni förra året tog riksdagen beslut om att vårdmomsens konsekvenser skulle utredas. 

I dag den 27 februari har regeringen utsett en särskild utredare och beslutat om direktiv. Syftet med utredningen är »att neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt, för att på så sätt uppnå flexibilitet för bemanningen inom hälso- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen«.

Bland annat ska utredaren undersöka om det är förenligt med EU-lagstiftningen att göra undantag för momsplikt vad gäller uthyrning av personal inom sjukvård, tandvård och social omsorg. Om inte detta går ska utredaren titta på andra möjligheter att neutralisera konsekvenserna. Utredaren ska också, i den mån det går, lämna förslag på lagändringar.

Läs direktiven här.

Senast den 1 april 2021 ska utredningen presenteras.

Läs även:

Domstol slår fast vårdmoms för hyrpersonal

Regeringen föreslår kompensation för vårdmomsen

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Region Uppsala begär lagändring om vårdmomsen

Beslut i riksdagen: Regeringen ska utreda vårdmomsens konsekvenser 

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms