Det var efter att ett reportage i tidningen Filter fått debatten om apatiska barn att ta fart på nytt som flera läkare i höstas ville att Socialstyrelsen skulle se över sin vägledning till vården när det gäller uppgivenhetssyndrom.

I reportaget berättar två tidigare flyktingbarn hur föräldrarna tvingat dem att spela apatiska för att öka chanserna till svenskt uppehållstillstånd.

Nu har Socialstyrelsen bett SBU att titta på det vetenskapliga underlaget för diagnostik och behandling av uppgivenhetssyndrom hos barn. Och beskedet är alltså att det inte finns något. 

SBU har varken identifierat något relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie om tillförlitligheten vid diagnostik eller effekter av behandling.

Klinisk forskning på området är därför önskvärd, konstaterar myndigheten.

Socialstyrelsen kommer inom några veckor ta ställning till hur de ska gå vidare med revideringen av sin vägledning till vården. Enligt Jonas Bergström, enhetschef på myndigheten, visar en rad kontakter med BUP-kliniker under de senaste månaderna att antalet barn med uppgivenhetssyndrom minskar tydligt.

– Vi får se om det finns någon efterfrågan på en ny vägledning, säger han till SVT Nyheter.

Ta del av SBU:s rapport.

Läs också:

Läkare vill att råd om apatiska barn ses över