Som Läkartidningen tidigare berättat avbryter Region Skåne samarbetet med företaget Vårdinnovation i väntan på en utredning. Den ska komma fram till om det finns oegentligheter rörande personkopplingar mellan företaget och regiondirektör Alf Jönsson, vars ena barn haft ett uppdrag för företaget.

En konsekvens är att regionens pilotprojekt med ett smart anamnesverktyg i primärvården stoppas på obestämd tid. Men därtill avbryts också Skånes egen nätläkarsatsning.

– Primärvården Skåne online bygger på samma verktyg, Vårdexpressen. Det kan man säga är motorn, säger Ola Bergstrand, specialist i allmänmedicin och utvecklingschef.

Primärvården Skåne online rullade ut på bred front i hela Skåne i november, efter att ha smygstartat i somras. Systemet Vårdexpressen gör att patienterna kan svara på frågor där svaren sammanställs i en anamnesrapport som också blir grunden för en journalanteckning. 

När nu samarbetet med företaget Vårdinnovation, som ligger bakom Vårdexpressen, har avbrutits är också framtiden för Primärvården Skåne online oviss. Nu väntar man på resultatet av den oberoende utredningen och vilka konsekvenser den får för nätvården.

– Vi får invänta resultatet av pågående utredning. Först därefter kan vi ta ställning till hur vi går vidare, säger Ola Bergstrand.

Om upphandlingen måste tas om, är det tekniskt möjligt att använda ett annat system i stället?

– Det blir enligt andra principer i så fall. Men naturligtvis är vår ambition att så snart som möjligt få någon form av Primärvården Skåne online på plats. Det får vi ta ställning till när vi har resultatet av utredningen.

Om regionen kommer fram till att man kan fortsätta använda Vårdexpressen, när är ni online igen?

– Jag vet inte. Utredningen ska ske »skyndsamt«. Vi får se vad det innebär. Samtidigt vill vi att utredningen ska göras grundligt. 

Avbrottet har inte så stor påverkan på personalen. De som arbetar med Primärvården Skåne online arbetar också i den fysiska vården. Det är främst schemaläggningen de kommande två veckorna som påverkas.

Läs även:

AI-projekt stoppas – Skåne utreder »misstänkta oegentligheter«

Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne