Det råder en mycket pressad situation på Södersjukhuset i Stockholm. I helgen försattes sjukhuset i stabsläge på grund av vårdplatsbrist, men det är inte första gången i år som sjukhuset gått upp i stabsläge.

Clara Strömberg, ordförande för Södersjukhusets läkarförening samt huvudskyddsombud för Saco, ska nu skicka en anmälan om bristande arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket, en så kallad 6:6a-anmälan.

– Jag ligger bakom anmälan som huvudskyddsombud för Saco. Men vi har haft möten med Vårdförbundet och Kommunal och de ställer också sig bakom den, säger Clara Strömberg till Läkartidningen.

Normalt sett görs en 6:6a-anmälan med krav på åtgärder först till arbetsgivaren, som sedan ska lämna ett skriftligt svar. Om anmälaren inte är nöjd med svaret kan man vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om att myndigheten ska ingripa.

Men Clara Strömberg uppger att den här anmälan ska skickas direkt till Arbetsmiljöverket, eftersom facken flera gånger tidigare pekat på problemen med bemanning och beredskapsplaner och förberedelser för hög belastning som inte fungerar.

– Jag kommer att skicka den direkt till Arbetsmiljöverket, med en kopia till arbetsgivaren, eftersom vi har påtalat det här redan. Det är inget nytt.

Enligt Clara Strömberg är anmälan också riktad mot Region Stockholm samt den nybildade stödgruppen som under ledning av regiondirektören ska försöka komma tillrätta med problemen på Södersjukhuset.

– Vi vill att de ska kunna få se och läsa den. Det ska ge dem en bild av hur personalen mår och att våra beredskapsplaner inte fungerar, helt enkelt.

Clara Strömberg var i tjänst som ledningsläkare i helgen. När läget var som värst övervägde hon dessutom skyddsstopp med anledning av överbeläggningar på akutmottagningen.

– Skyddsstopp tar man till när det är risk för liv och hälsa för personalen. När personalen som jobbat kvällen innan kom igen på morgonen var det dubbelt värre. Några kom in och sa »jag tror jag går hem, jag mår inte bra«. Någon satt och grät. Då kände jag att det här går inte. Vi kan inte ha det så att personalen kommer och vill vända i dörren.

Senare under söndagen försattes sjukhuset i stabsläge. Det varade i knappt ett dygn. Enligt sjukhuset avhjälptes den akuta situationen genom att fler vårdplatser öppnades och att specialister kallades till akutmottagningen som extra stöd.

Enligt Clara Strömberg behövs flera åtgärder för att lösa problemen på Södersjukhuset på sikt.

– Regionen och den här krisgruppen måste fundera på vad man ska lägga pengar på. Är det akut sjuka gamla eller är det på närakuterna? Vi som jobbar på akutsjukhusen tycker att pengar ska läggas på akutsjukhusen och på primärvården, så att folk kan få hjälp av sina egna distriktsläkare. 

Hon anser också att man behöver se till att vårdkedjorna fungerar bättre, inte minst när det gäller hur kommunerna kan ta emot patienter på helgerna.

– På fredagar klockan fyra stänger kommun och hemtjänst igen dörren. Då kan vi inte få hem patienterna. Det finns ingen beredskap för att folk ska få åka hem. Det tycker vi borde vara en av de första åtgärderna.

Läs mer:

Särskild grupp ska bistå Södersjukhuset

Sös jobbar för närakut vid akuten

Stabsläge på Sös i helgen efter vårdplatsbrist

Skyddsombud på Sös: »Vi hinner inte skriva avvikelserapporter«